Nowy Raport CARFAX dla Polski

Chronimy Cię przed oszustami! Sprawdź powiększoną bazę przebiegów pojazdów.

Rabat 50%* dla wszystkich subskrypcji.

CARFAX dealer packages Poland

 

*Warunki Udziału w Promocji Specjalnej

Początkowy okres zawieranej w ten sposób umowy wynosi 1 miesiąc. Umowa jest automatycznie odnawiana na kolejny miesiąc, chyba że zostanie skutecznie wypowiedziana poprzez powiadomienie CARFAX o takim zamiarze przed końcem miesiąca. Po upływie roku od zawarcia umowy przestają obowiązywać warunki promocyjne, co jest równoznaczne z naliczaniem regularnej ceny wg obowiązującego, dostępnego na stronie internetowej CARFAX cennika usług.
Rabat zastosowany w ramach tej promocji nie może być łączony z innymi promocjami dostępnymi w CARFAX. Korzyści wynikające z udziału w akcji promocyjnej nie są wymienne – w całości ani w części – na gotówkę. W przypadku konfliktu pomiędzy Warunkami Udziału w Promocji Specjalnej a Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług dostępnymi na stronie internetowej CARFAX niniejsze mają pierwszeństwo. W przypadku jakichkolwiek niejasności wynikających z braku informacji w treści Warunków Udziału w Promocji Specjalnej, które wymagałyby interpretacji zastosowanie mają Ogólne Warunki Świadczenia Usług CARFAX.