Jak wykryć cofanie licznika w samochodzie?

Statystyki pokazują, iż ogromny odsetek pojazdów poruszających się po drogach ma negatywną historię. Cofanie przebiegu jest jednym z najczęściej występujących oszustw w procesie sprzedaży samochodów używanych. Kupujący mają jednak możliwość sprawdzenia stanu faktycznego. Dzięki temu mogą ochronić się przed oszustwami a w szczególności w zakresie nieścisłości w przebiegu pojazdu.

Nawet mimo tego fałszowanie przebiegu pojazdu jest trudne do wykrycia dla niedoświadczonego klienta, ale nie jest niemożliwe. CARFAX opracował przewodnik graficzny oraz listę porad, aby pomóc kupującym w unikaniu oszustw związanych z fałszowaniem przebiegu:

Pojazd z wypadkową historią oraz sfałszowanym przebiegiem stanowi zwiększone ryzyko dla nabywcy, które bezpośrednio wpływa na wartość końcową, aktualną cenę, funkcjonalność, trwałość pojazdu a nawet na bezpieczeństwo na drogach.

Powolny wzrost gospodarczy w Europie spowodował znaczący wzrost rynku samochodów używanych w ciągu ostatnich lat. Klienci dokonują mniej wymagających finansowo zakupów zapominając często o ryzyku związanym z zakupem używanego samochodu.

Instrukcja graficzna: Fałszowanie przebiegu

infographic mileage rollback

Pierwszym sposobem na wykrycie sfałszowanego przebiegu jest porównanie wskazania licznika pojazdu z informacjami pochodzącymi z dokumentów serwisowych i przeglądów. Naprawy i przeglądy zwykle związane są z odnotowaniem aktualnego przebiegu pojazdu. Jakiekolwiek nieścisłości w tych danych mogą wskazywać na sfałszowanie przebiegu. Raport Historii Pojazdu CARFAX jest nowym sposobem na pozyskiwanie informacji o przebiegu. CARFAX gromadzi informacje o przebiegu milionów pojazdów i może ostrzec Cię przed możliwymi nieścisłościami.

Skontroluj zużycie pojazdu. Sprawdź, hamulce, opony i zbadaj potencjalne rozbieżności w zakresie wskazań na liczniku przebiegu pojazdu. Dla przykładu samochód z przebiegiem niższym niż 20.000 km powinien wciąż mieć oryginalne opony. Sprawdź kiedy wykonano ostatnią wymianę oleju. Często można znaleźć naklejkę z informację o ostatniej wymianie oleju wewnątrz komory silnika wraz z aktualnym na tamtą chwilę przebiegiem. Wnętrze pojazdu jest równie istotne. Sprawdź zużycie kierownicy, dźwigni zmiany biegów, pedałów i porównaj je ze wskazaniem licznika przebiegu pojazdu. Sprawdź czy to zużycie jest adekwatne do przebiegu.

W razie jeśli pojazd ma tradycyjny, mechaniczny licznik przebiegu pojazdu, sprawdź czy cyfry są ułożone równo w rzędzie i czy są czytelne. Zniszczone cyfry często mogą być objawem oszustwa.

Sprawdź liczbę poprzednich właścicieli pojazdu i porównaj ją ze wskazaniem licznika przebiegu. Zbyt duża liczba właścicieli może wskazywać na sfałszowany przebieg pojazdu lub innego rodzaju nieprawidłowości. Liczba poprzednich właścicieli pojazdu jest jedną z informacji jaką można znaleźć w Raporcie Historii Pojazdu CARFAX. Co więcej CARFAX estymuje przeciętny przebieg pojazdu w oparciu o producenta, model, rodzaj paliwa i wiek auta generując unikalny wskaźnik.

Brak lub nieoryginalne wkręty w desce rozdzielczej, zarysowania i pęknięcia w okolicy licznika kilometrów, nieoryginalne lub wymienione elementy deski rozdzielczej, które normalnie nie wymagają wymiany mogą być oznaką fałszowanie przebiegu pojazdu. Zalecamy zlecenie przeglądu pojazdu profesjonalnemu serwisowi.

Zapobiegaj fałszowaniu przebiegu pojazdu

Efektywnym sposobem na zwiększenie twojego poziomu bezpieczeństwa i świadomości na temat używanych samochodów jest Raport Historii Pojazdu CARFAX. CARFAX jest liderem rynku w zakresie raportów historii pojazdu i pozwala właścicielom i kupującym na wgląd do unikalnej informacji o historii samochodu. Każdy Raport Historii Pojazdu CARFAX zawiera informację na temat: przebiegu pojazdu i ewentualnych niezgodnościach w tym obszarze, kradzieży pojazdu, liczby poprzednich właścicieli, sposobu użytkowania, a także pokazuje historię serwisową i przeglądów pojazdu. Zanim kupisz używany samochód pozyskaj Raport Historii Pojazdu CARFAX lub poproś o niego sprzedawcę, dealera lub komisanta.

Dostępne informację o pojeździe mogą uchronić kupującego przed nietrafionym zakupem. Ponieważ CARFAX współpracuje z narodowymi i zagranicznymi ministerstwami, agencjami rządowymi i dealerami samochodowymi dane prezentowane w Raporcie Historii Pojazdu CARFAX są bardzo wiarygodne, a jednocześnie transparentne dla wszystkich potencjalnych sprzedających i kupujących. Wszystkie dane o historii pojazdu, które pozyskujemy są integrowane do jednego szczegółowego raportu, tak aby zapewnić dokładną prezentację pojazdu użytkownikowi i zwiększyć bezpieczeństwo zakupu.

Wykorzystując Raport Historii Pojazdu CARFAX dealerzy mogą zwiększyć świadomość, przejrzystość i zaufanie w procesie sprzedaży używanych samochodów. Natomiast klienci uzyskując dostęp do istotnych informacji zwiększają bezpieczeństwo swoich zakupów.

Fałszowanie przebiegu - przestępstwa w Europie

CARFAX, kluby motoryzacyjne i organy ścigania w całej Europie szacują, iż kupujący w dalszym ciągu będą tracili miliardy Euro w związku z fałszowaniem przebiegu pojazdu. Pomijając wysiłki w walce z fałszowaniem przebiegu - włączając w to zaostrzenie prawa i wzmożone ściganie takich przestępstw - rośnie ryzyko narażenia kupujących na to utrwalone na rynku motoryzacyjnym przestępstwo.

Walka z fałszowaniem przebiegu pojazdów rozwija się bardzo różnie w poszczególnych krajach europejskich, głównie z powodu różnic w prawie i podejmowanych wysiłków w zwalczaniu tego problemu.

W Niemczech, kraju który jest jednym z największych rynków samochodów używanych w Europie, fałszowanie przebiegu pozostaje bardzo powszechnym przestępstwem w procesie sprzedaży samochodów. Niemiecka Policja szacuje, że w przybliżeniu w co trzecim aucie mamy do czynienia z fałszowaniem przebiegu. W konsekwencji powoduje to nielegalny wzrost wartości pojazdu o około 3000 Euro. To oznacza, że tylko w Niemczech rocznie powoduje to starty rzędu 6 miliardów Euro. Sytuacja prawna w Niemczech jest bardzo jednoznaczna, numer VIN jest traktowany tak jak dane osobowe i jako taki jest chroniony prawem. Niestety, właśnie z tego powodu, usługi takie jak Raport Historii Pojazdu CARFAX, które mogły by wprowadzić więcej przejrzystości w rynku samochodów używanych, nie mogą być oferowane do kupujących i sprzedających. Tak długo jak ta sytuacja się nie zmieni fałszowanie przebiegu pojazdu pozostanie poważnym problemem w Niemczech.

*Źródło ADAC

Zasługą m.in. CARFAX jest znaczący, bo 60% spadek ilości przestępsw związanych z cofaniem przebiegu w Szwecji odnotowany na przestrzeni ostatnich 9 lat. CARFAX jako swoją misję obrał zmianę rynku samochodów używanych na lepszy i bezpieczniejszy dla konsumentów. Na rynku pojazdów używanych niestety nieuzstannie spotykamy się z licznymi przypadkami cofania liczników. Tym bardziej istotny jestfakt, iż wykrozystując Raport Historii Pojazdu CARFAX możliwe jest znaczące obniżenie ryzyka jeszcze przed zakupem.

Czy wiemy coś na temat przyszłości rynku samochodów używanych? Ochrona konsumentów to codzienne zadanie CARFAX. Cieszy nas fakt, iż wiele nowych podmiotów dołącza się do tej aktywności. Coraz więcej krajów podejmuje próby zmiany prawa w zakresie oszustw związanych z przebiegiem pojazdu. Szwecja zrobiła ruch w tym kierunku, aby fałszowanie przebiegu stało się przestępstwem. Do dobra zmiana, niestety wciąż pozostaje legalnym cofanie przebiegu w niektórych okolicznościach.

Agnecja RDW wydająca w Holandii dowody rejestracyjne i prawa jazdy ogłosiła wprowadzenie do powszechnego użytku urządzeń pozwalających w kilkunastu kunktach auta sprawdzać i odczytywać a nastepnie porównywać odnalezione zapisy przebigu pojazdu ze wskazaniami na głównym liczniku. Na razie nie jest to technologia w 100% skuteczna, jednakże jest to zapowiedź zniam w bardzo dobrym kierunku. Rozwiązanie to obok Raportu historii Pojazdu CARFAX na codzień będzie mogło pomagać w ochronie holenderskich konsumentów przed zakupami o podwyższonym ryzyku.

Zmiany prawa w zakresie cofania liczników w Polsce

Czy wiecie, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, gdzie takie oszustwa nie są przestępstwem w myśl przepisów Kodeksu Karnego? Z tego powodu polscy konsumenci muszą polegać na informacjach z ogłoszeń sprzedaży, które niestety często zawierają wprowadzające w błąd inforamcje. Dysponując Raportem Historii Pojazdu CARFAX możemy zapewnić polskim konsumentom dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji, która może pomóc uchronić ich przed oszustami. W ostatnim czasie róweniż polski rząd podjął kroki zmierzające do zwiększenia poziomu ochrony konsumentów w tym zakresie projektując zaminy w przepisach prawa.

Polski rząd we wrześniu 2018 roku opracował pierwszą wersję zmian w prawodawstwie zmieniających charakter czynu i ustalając nowe wysokie kary za cofanie liczników. Zmiany przeszły pierwsze czytnie a drugie czytanie i głosowanie odbędzie się w marcu 2019. Zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym oraz Kodeksie Karnym mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Cofanie licznika stanie się przestępstwem ściganym z urzędu zgodnie z zapisami Art. 303 KK. Kara dotyczyć będzie zarówno osoby fizycznie wykonującej czynność cofania licznika (mechanika) jak i zlecającj takie oszustwo. Wysokość kary okreslona jest w zakresie 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. To będzie wielki krok na przód w zakresie ochrony polskich konsumentów, ponieważ obecny stan prawny czyni osoby popełniające taki oszustwa praktycznie bezkarnymi. Nadal w niektórych przypadkach będzie możliwa wymiana licznika przebiegu, np. z powodu usterki, ale w takim przypadu właściciel pojazdu będzie miał obowiązek zgłoszenia takiej czynności i udania się na Stację Kontroli Pojazdów celem potwierdzenia tej czynności przez diagnostę. Nie dopełnienie tego obowiązku będzie się wiązało z karą w wysokości 3000 zł. W związku ze zmianami w prawie Policja, Straz Graniczna, ITD, Żandarmeria i Służby Celno-Skarbowe będą zobowiązane weryfikować aktualny stan licznika podczas kotroli. Eksperci prawa twierdzą, iż może być to pierwsza podstawa do wysuwania roszczeń w stosunku do nieuczciwych sprzedawców przynajmniej w zakresie żądania zwrotu różnicy ceny wynikające z zawyżonej wartości samochodu z cofniętym licznikiem.

Zachęcamy nabywców samochodów używanych do pozyskania Raportu Historii Pojazdu jako dodatkowego poziomu ochrony, mając na uwadze szacunki Związku Dealerów Samochodowych, z których wnika iż 65%-85% pojazdów pochodzących z importu ma cofnięty licznik.* Możesz się ochronić przed kosztownym ryzykiem, kiedy kupujesz używanyc samochód.

*Źródo: Związek Dealerów Samochodowych

Terminologia używana do opisania fałszowania przebiegu pojazdu oraz jego dokumentacji wciąż ewoluuje. Fałszowanie dokumentów lub korygowanie stanu licznika jest oczywiście nielegalne w większości krajów europejskich. Niestety optymizmem nie napawa fakt, że fachowcy z branży mówią, iż jest to relatywnie proste do wykonania i prawie każdy może tego dokonać. Tym bardziej kupujący powinni być ostrzegani przed możliwością fałszowania przebiegu pojazdu podczas dokonywania decyzji o zakupie używanego samochodu, jako że wpływa to nie tylko na wartość pojazdu, ale zwiększa też prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności wykonania kosztownych napraw w niedalekiej przyszłości.

Oczywistym jest to, że istotnie większy od rzeczywistego przebieg pojazdu zwiększa znacząco ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz wystąpienia wielu mniej lub bardziej istotnych problemów z samochodem, jednakże sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Nawet profesjonaliści muszą szczegółowo zbadać pojazd żeby jednoznacznie stwierdzić czy przebieg pojazdu jest zmieniony.

Żeby utrudnić manipulowanie przebiegiem pojazdu producenci wprowadzili cyfrową wersję licznika. Rozwój w tej kwestii nie powstrzymał jednak oszustów przed równie szybkim wykorzystanej technologii cyfrowej w przestępczych zamiarach. Powstało wiele urządzeń pozwalających na fałszowanie przebiegu pojazdu. Zakup pojazdu z cyfrowym licznikiem przebiegu może wydawać się bezpieczniejszy, jednak nie dajmy się zwieść. Cyfrowe liczniki obecnie mogą narażać kupujących na nawet większe ryzyko niż wcześniej.

T.I. "ekstra" ali vrednost dodatne opremen je tudi pomemben del