Rejestracja i tablice rejestracyjne auta z USA

Wkrótce po odprawie celnej, należy dokonać rejestracji – w tym  uzyskać tablice rejestracyjne dla auta z USA - aby móc się nim poruszać w ruchu drogowym. Przewodnik firmy CARFAX dla importerów aut z USA udzieli Ci wskazówek, ja należy postępować, aby możliwie jak najszybciej wsiąść za kółkiem nowo nabytego auta z USA.

Dostosowanie auta z USA do europejskich wymogów

Auta z USA często nie spełniają europejskich wymogów dotyczących warunków technicznych oraz bezpieczeństwa jazdy. Zatem może okazać się, że warunkiem dopuszczenia auta z USA do ruchu po europejskich drogach jest poddanie go pewnym przeróbkom i adaptacjom. W wielu przypadkach konieczne jest dokonanie jedynie niewielkich zmian.

Badanie techniczne pojazdu

Rejestracja aut z USA wymaga uprzedniego przeprowadzenia ich badania w autoryzowanych placówkach zajmujących się kontrolą techniczną pojazdów (np. TÜV lub DEKRA w Niemczech). Tam auta, w tym auta z USA, są sprawdzane pod względem zgodności z wymogami obowiązującym w danym kraju. Prawdopodobnie trzeba będzie dokonać przynajmniej niewielkich zmian w konstrukcji samochodu. Toteż zalecamy, abyś umówił się na badanie i dowiedział się dokładnie, jakie dokumenty powinieneś ze sobą przynieść.

Często wolno przejściowo - tj. do czasu wygaśnięcia ważności polisy ubezpieczeniowej - poruszać się autem na amerykańskich tablicach rejestracyjnych. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, przed wizytą w stacji kontroli pojazdów będziesz musiał uzyskać przejściowe tablice rejestracyjne dla auta z USA w stosownym urzędzie zajmującym się rejestracją pojazdów.

Sprawdzenie specyfikacji technicznej

Sprawdzenie specyfikacji technicznej jest jednym ze sposobów na to, aby się z góry zorientować, ile modyfikacji będzie musiało przejść auto przed rejestracją. Specyfikacja techniczna powinna być dostępna dla tych modeli aut, które wcześniej otrzymały zezwolenie na import do Twojego kraju. Nie powinieneś mieć kłopotów z zdobyciem specyfikacji technicznej ważniejszych europejskich marek samochodów. Większość producentów aut wyśle Ci specyfikację odpłatnie bądź za darmo. Prosząc o specyfikację techniczną, przedstaw wszystkie posiadane przez Ciebie dane techniczne dotyczące Twojego samochodu, łącznie z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN). Warto pamiętać, że japońscy producenci są znani z tego, że albo nie odpowiadają w ogóle na zapytanie, albo bardzo długo trzeba czekać na ich odpowiedź. 

Uzyskanie specyfikacji technicznej nie jest niezbędnym warunkiem rejestracji aut z USA. Jednak doświadczenie pokazało nam, że jest użyteczny dokument, który pozwala zaoszczędzić koszty.

car inspection

„Czerwone światło” dla przednich świateł

Przeróbkom zgodnie z europejskimi przepisami będzie trzeba poddać elementy oświetlenia samochodu. Przednie reflektory będą musiały być wymienione na reflektory posiadające homologację UE. Żółte przednie światła pozycyjne, pełniące funkcję kierunkowskazów, trzeba będzie zastąpić białymi. Wolno je również zintegrować z nowymi reflektorami przednimi. Zabronione jest używanie czerwonych tylnych kierunkowskazów. Czasem wystarczy je po prostu zastąpić żółtymi światłami. Jeżeli nie jest to możliwe, będziesz musiał wymienić wszystkie elementy oświetlenia tylnego. Dodatkowo będziesz musiał wyposażyć auto w tylną lampę przeciwmgielną z homologacją europejską.

Decydujący etap: badanie emisji spalin

Regulacje EU dotyczące emisji spalin mogą niekiedy stać się główną przeszkodą w rejestracji aut z USA, w szczególności, jeżeli dana marka i model nie były przedtem rejestrowane w Twoim kraju. Jest tak dlatego, że od 1993 roku procedury pomiaru emisji spalin w krajach europejskich są zupełnie inne niż te stosowane w USA. Oznacza to, że wyniki badania emisji spalin przeprowadzonego w USA nie są porównywalne z wynikami badań w Europie, nawet jeżeli Twój samochód został zarejestrowany w Ameryce jako pojazd „niskoemisyjny”.

Jeżeli model Twojego samochodu faktycznie nie przechodził wcześniej badań w Europie, koszty badania będą wynosić pomiędzy 750 a 2500 EUR, w zależności od stopnia złożoności badania. Jednak pamiętaj, że wiele amerykańskich pojazdów przeszło już badania emisji spalin, więc stacje kontroli pojazdu będą często mogły z pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN)  sprawdzić świadectwa dot. badania emisji spalin wydane na takie auta jak Twoje i ocenić, czy ta kosztowna procedura jest konieczna. Ta informacja powinna również widnieć na dokumencie specyfikacji technicznej.

Po otrzymaniu od stacji diagnostycznej oficjalnego dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik badania technicznego, możesz przystąpić do rejestracji auta z USA.

Rejestracja aut z USA i tablice rejestracyjne

Zwykle, niezależnie od miejsca, do którego został dostarczony Twój pojazd, będziesz musiał go zarejestrować w kraju zamieszkania. Mimo, że w Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów dotyczących rejestracji pojazdu, poniższe informacje przedstawiają praktyki przyjęte w wielu krajach członkowskich.

W celu dokonania rejestracji i uzyskania tablic rejestracyjnych dla auta z USA wymagane są następujące dokumenty:

  • Dowód odprawy celnej przywozowej
  • Dokument własności (pojazdy używane) lub świadectwo pochodzenia (nowe pojazdy)
  • Amerykańskie tablice rejestracyjne
  • Oryginał faktury zakupu auta
  • Protokół z badań technicznych  
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
  • Paszport lub dowód osobisty

Oprócz powyższych dokumentów, warunkiem rejestracji i otrzymania tablic rejestracyjnych dla auta z USA może być również przedstawienie świadectwa stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu.

car registration

Podatek drogowy

Podobnie jak przepisów dotyczących rejestracji aut z USA, w Unii Europejskiej również nie ma jednolitych przepisów dotyczących podatku drogowego. W pewnych okolicznościach możesz być uprawniony do zwolnienia z podatku w momencie rejestracji auta z USA, np. w przypadku przeprowadzki do nowego miejsca zamieszkania, jeżeli auto jest starsze niż 20 lat lub jeżeli jest wysoce przyjazne środowisku. Sprawdź w stosownym urzędzie w Twoim kraju, jakie warunki musisz spełnić i jakich terminów musisz przestrzegać.

Po przejściu przez wszystkie powyższe etapy będziesz mógł wreszcie otrzymać dowód i tablice rejestracyjne, a po zainstalowaniu tablic, będziesz mógł w końcu korzystać z auta. Ważne jest, abyś zdobył informacje na temat wszystkich regulacji w Twoim kraju dotyczących importu pojazdów. Sprawdź dokładnie ceny, stawki podatków i cła importowego, koszty wysyłki itd.