Raport Historii Pojazdu

Flag
Audi A6 3.2 Quattro
Rok modelowy: 2007
Sedan
 
VIN: WAUDH74XXXXXXXXXX
 
Skrzynia biegów: Automatyczna 6 biegowa
Napęd: Na wszystkie koła
Benzyna
Pojemność skokowa silnika: 3130 cm3
 
[!]
Pobierz raport amerykański!
[!]
Świadectwo Salvage Title
[!]
Zgłoszono wypadek
[!]
Skradziony w przeszłości
[!]
Pojazd importowany

Przegląd wybranych ryzyk


Kradzież

W przeszłości zgłoszono kradzież

 Kradzież

Złomowanie

Nie zgłoszono złomowania

 Nie zgłoszono problemów

Import

Pojazd z importu

 Import

Dodatkowe informacje


Kontrola historii z Francji

Sprawdź, czy ten pojazd ma historię z Francji. Sprawdzenia może dokonać właściciel pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela pojazdu do podjęcia takiego działania. Dodatkowe bezpłatne raporty historii z Francji są dostępne w języku francuskim dla wszystkich pojazdów kiedykolwiek zarejestrowanych we Francji.
Sprawdź

Historia pojazdu


DataPrzebiegZdarzenie
2012-02-16 
Ostatnie zgłoszenie o kradzieży, kraj: Czechy
2009-09-08 
Zgłoszono kradzież, kraj zgłoszenia: Czechy
2008-03-26 
1
Wystawiono świadectwo Salvage Title w USA
2008-02-29 
Pojazd wyeksportowany z USA, miejsce przekroczenia granicy: Nowy Jork, NY, kraj docelowy: Niemcy
2007-11-10 
1
Zgłoszono wypadek
2007-03-07 
Zgłoszono wypadek
2007-03-01

27 mile

43 km

1
Odnotowano odczyt licznika
2007 
Pojazd wyprodukowano w fabryce: Niemcy
Na podstawie danych otrzymanych z 18 europejskich krajów i z Ameryki Północnej

Dane techniczne


Słowniczek pojęć

Emisja CO2
CO2 to dwutlenek węgla, gaz który jest emitowany przez pojazdy w rezultacie spalania paliwa. Masa dwutlenku węgla uwolniona wraz z gazami spalinowymi jest dobrą miarą ilości spalonego paliwa. Ilość CO2 mierzy sie podając liczbę gram tego gazu uwolnioną do atmosfery na każdy przejechany kilometr.
Historia amerykańska
Dołączono szczegółowy raport historii dla pojazdów z USA i Kanday. Użyj linku, aby go wyświetlić. Raport ten jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.
Pojazd importowany
Ten pojazd został zaimportowany tzn. nie został on sprzedany przez oficjalną sieć dealerską w kraju.
Przegląd wybranych ryzyk
Przegląd wybranych ryzyk zawiera streszczone informacje wybrane z szerokiego zakresu danych gromadzonych przez firmę CARFAX w celu określenia, czy pojazd kiedykolwiek został zgłoszony jako kradziony, czy został przeznaczony do złomowania, czy został zaimportowany, czy wykorzystywano go do do celów innych niż użytek prywatny, itp. Ta informacja podawana jest na podstawie danych zgłoszonych firmie CARFAX przez różne źródła. Inne informacje o pojeździe, włączając w to problemy, mogą nie być zgłaszane firmie CARFAX.
Rok modelowy
Rok modelowy pojazdu określany jest przez producenta i często jest on tożsamy z rokiem, w którym pojazd został wyprodukowany. Jeżeli rok modelowy nie pojawia się na raporcie CARFAX, może to oznaczać, że producent nie koduje tej informacji w numerze nadwozia (VIN). Rok modelowy można oszacowac na podstawie wieku pojazdu.
Salvage Title
Świadectwo Salvage Title to certyfikat wystawiany w USA dla pojazdów, które zostały uszkodzone do takiego stopnia, że koszty ich naprawy przekroczyłyby 75% wartości sprzed szkody, jednakże ta progowa wartość w procentach może nieznacznie różnić sie w poszczególnych Stanach. Większość Stanów używa tego certyfikatu do oznaczenia pojazdów, które utraciły dopuszczenie do ruchu drogowego i nie mogą być ponownie rejestrowane na ich obszarze. Następujące Stany używaja także w odniesieniu do aut skradzionych (skróty angielskie): AZ, FL, GA, IL, MD, MN, NJ, NM, NY, OK i OR.
VIN (ang. Vehicle Identification Number)
Numer identyfikacyjny pojazdu nadawany przez producentów wszystkim samochodom osobowym i dostawczym począwszy od roku 1981. VIN składa się zawsze z 17 cyfr i liter z wyłączeniem I, O oraz Q.
Wypadek
Zgłoszono wypadek tego pojazdu. Dowiedz się rodzaju, stopnia uszkodznia, miejsca uszkodzenia, zachowania poduszek powietrznych, itp. Zaleca się dokonanie szczegółowej analizy technicznej pojazdu przed jego zakupem.
Zgłoszono kradzież
Pojazd jest traktowany jako skradziony w związku ze zgłoszeniem tego faktu organowi publicznemu lub na policji. Zaleca się weryfikację statusu pojazdu zgłoszonego jako skradziony w odpowiednich organach zanim przystąpi się do sfinalizowania transkacji kupna w celu zapewnienia sobie ochrony.