Pogoji in določila poslovanja

Hvala, ker ste izbrali podjetje CARFAX Europe GmbH!

Ti splošni pogoji in določila veljajo za vse poslovne odnose med podjetjem CARFAX Europe GmbH (CARFAX) in njegovimi strankami, razen če je v pisni obliki sklenjena ločena pogodba.

Pozorno preberite ta dokument. Vsebuje namreč pomembne informacije o vaših pravicah in obveznostih ter omejitve in izključitve, ki se nanašajo na vas.


1. Sklenitev pogodbe

Predstavitve izdelkov in storitev podjetja CARFAX, ki so na voljo na spletni strani, ne predstavljajo zavezujoče pogodbe. Z naročilom stranka odda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe. Po prejemu naročila bo CARFAX obdelal strankino naročilo in poslal potrditveno e-poštno sporočilo, s čimer bo potrdil prejem strankinega naročila. To potrdilo prejema ne pomeni, da je podjetje sprejelo naročilp. Naročilo je sprejeto z ločenim obvestilom ali z začetkom zagotavljanja zahtevanih izdelkov ali storitev. CARFAX po e-pošti stranki pošlje informacije o naročilu ter pogoje in določila. Stranka si lahko pogoje in določila kadarkoli ogleda na spletni strani http://www.carfax.si/pogoji-določila.


2. Licenca; lastništvo

Če stranka kupi poročilo o zgodovini vozila (VHR), s to pogodbo CARFAX stranki za osebne in nekomercialne namene zagotovi omejeno, neprenosljivo in neizključno licenco za dostop do in uporabo podatkov, ki so na voljo v tem poročilu. Če se odločite za nakup paketa CARFAX 10 poročil, ta velja eno leto od dneva nakupa. V tem obdobju lahko stranka kadarkoli obišče našo spletno stran, če želi pridobiti poročila. Posamezno poročilo je na voljo 30 dni od dneva naročila. Do njega lahko stranka dostopa v svojem uporabniškem računu.


3. Omejitve dostopa in uporabe

CARFAX si pridržuje pravico, da zavrne vsa naročila, za katera podjetje meni, da bodo uporabljena na način, ki bi škodoval podjetju CARFAX. Stranka ne sme niti v celoti niti deloma distribuirati, pošiljati, kopirati ali objaviti podatkovne zbirke, v kateri se nahajajo poročila o zgodovini vozila. Stranka ne sme niti v celoti niti deloma prodati poročila o zgodovini vozila tretjim strankam za komercialne namene. Če je stranka izbrala nakup paketa 10 CARFAX poročil, je ta veljaven eno leto od dneva nakupa. V tem času lahko stranka pridobi 10 CARFAX poročil za osebno uporabo v postopku nakupa vozila. Ko stranka naroči posamezno poročilo, lahko do njega dostopa v svojem uporabniškem računu 30 dni od dneva naročila. Stranka se zaveda, da so CARFAX poročila namenjena izključno osebni uporabi. Komercialna uporaba, preprodaja ali nadaljna distribucija CARFAX poročil je strogo prepovedana. “Komercialna uporaba” je določena kot dejavnost osebe v imenu in za korist pravnega subjekta v smislu iskanja, nakupa ali preprodaje kot dela poslovne dejavnosti ali v drugem poslovnem smislu, kot ga opredeljuje CARFAX. Vsaka komercialna uporaba CARFAX poročil v okviru paketa 10 CARFAX poročil je strogo prepovedana. Sum uporabe tako pridobljenih podatkov v KOMERCIALNE NAMENE dopušča podjetju CARFAX pravico do ukinitve zasebnega računa uporabniku. CARFAX si pridržuje pravico, da opredeli pojem “komercialna uporaba”. Stranka se strinja, da ji CARFAX za komercialno uporabo zaračuna 29 EUR z že vključenim DDV za vsako poročilo, ki je bilo pridobljeno v komercialne namene.

Prav tako ni dovoljeno ponavljajoče se ali sistematično pridobivanje ali ponovna uporaba nebistvenih delov podatkov iz podatkovne zbirke, za katere je mogoče sklepati, da bodisi niso skladni z običajno uporabo podatkovne zbirke bodisi predstavljajo grožnjo upravičenim interesom podjetja CARFAX. Zlasti ni dovoljen avtomatiziran dostop ali izkoriščanje podatkovne zbirke, npr. z obdelavo zaslonskih slik ali primerljivimi pristopi. Če stranka poročilo o zgodovini vozila posreduje drugi stranki, stranka podjetja CARFAX ne bo: (A) informacij iz poročila o zgodovini vozila uporabljala v nezakonite namene; (B) poročila o zgodovini vozila ali informacij zagotovila drugi stranki za kakršnekoli namene nadaljnje prodaje ali ponovnega trženja; (C) zagotovila poročila o zgodovini vozila ali informacij kateremukoli proizvajalcu motornih vozil, njihovim podružnicam za leasing ali financiranje (razen v običajnem postopku poslovanja poslovalnic) ali oglaševalskim agencijam teh proizvajalcev motornih vozil; (D) zamenjala, spreminjala ali prekrila oznak, obvestil o avtorskih pravicah in informacij o lastništvu, s katerimi je CARFAX označil poročila o zgodovini vozila in drugo povezano dokumentacijo; (E) razčlenjevala kateregakoli poročila o zgodovini vozila, ki ga je prejela od podjetja CARFAX. Stranka v imenu podjetja CARFAX ali glede kateregakoli poročila o zgodovini vozila ne bo zastopala v pisni ali ustni obliki na način, ki ni skladen z določili te pogodbe in informacijami v poročilu o zgodovini vozila. Takoj ko bo CARFAX zaznal, da gre za izkoriščanje ali pretirano uporabo podatkovne zbirke, bo deaktiviral strankin uporabniški račun.


4. Cene

Stroški bodo zaračunani v skladu z objavljenimi ceniki, ki veljajo na dan, ko je bilo sprejeto naročilo stranke. Za pakete s poročili o zgodovini vozila bo paket stranki zaračunan le za poročilo o zgodovini vozila, za katerega je stranka posredovala veljavno identifikacijsko številko vozila (VIN) Neveljavne identifikacijske številke vozila bodo vrnile sporočilo o napaki in stranki stroški ne bodo obračunani. Stranki prav tako ne bo treba plačati za paket s poročili o zgodovini vozil, če posreduje veljavno identifikacijsko številko vozila, vendar v sistemu o njem ni podatkov. Razen v primerih, opisanih v 6. členu, po tem, ko je bilo naročilo sprejeto, stranka ni upravičena do vračila poročil o zgodovini vozila ali paketov s poročili o zgodovini vozila in ni upravičena do povračila stroškov.


5. Obračunavanje, plačila

Stranka lahko plača s kreditno kartico (American Express, MasterCard ali Visa) ali z uporabo storitve Paypal. Vse stroške je mogoče poravnati, ko je naročilo sprejeto. CARFAX bo pripravil in poslal račun za vsako naročilo. Na vsakem računu bo navedena vsota stroškov. Vse cene vključujejo nemški DDV. Če stranka plača s kreditno kartico ali prek storitve Paypal, bodo stroški obračunani na dan naročila, vendar najkasneje 3 dni po zaključku naročila.


6. Navodila o vaši pravici za preklic veljavnosti

Ta člen se nanaša le na stranke, ki so določene v 13. členu Nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch)

Pravica do preklica veljavnosti

Pogodbo lahko v 14 dneh brez razloga razveljavite s pisnim obvestilom (npr. prek faksa, pisma, e-pošte). To obdobje se začne, ko prejmete to obvestilo v pisni obliki, vendar ne pred zaključkom pogodbe in ne pred tem, ko izpolnimo svoje dolžnosti glede zagotavljanja informacij, določene v 2. odstavku 246. člena v povezavi s 1. in 2. pododdelkom 1. oddelka uvodnega zakona Nemškega civilnega zakonika  (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) Za skladnost z obdobjem za preklic veljavnosti je dovolj, da preklic pošljete pravočasno. Obvestilo o preklicu morate poslati na naslov:

CARFAX Europe GmbH 
Lindwurmstraße 124 
80337 München
Germany

ali prek faksa: +49 (0) 89 540 4562 9900
ali prek e-pošte na naslov:: info@carfax.si

Pravne posledice preklica

V primeru veljavnega preklica morata obe stranki vrniti prejete rezultate izvajanja pogodbe in, kjer je mogoče, se odpovedati uresničenim koristim (npr. obresti). Če nam prejetih izdelkov ne boste vrnili v celoti ali deloma, ali pa jih boste vrnili v slabšem stanju, nam boste morda morali povrniti odškodnino za izgubljeno vrednost. Tako bo morda nastal položaj, v katerem boste morali kljub vsemu izpolniti pogodbene obveznosti, ki so nastale v obdobju pred preklicem. Obveznosti glede povračila plačil morate izpolniti v 30 dneh. Za vas se to obdobje začne, ko pošljete izjavo o preklicu, za nas pa se začne, ko obvestilo prejmemo. Če se odločite za nakup paketa CARFAX 5 poročil ali CARFAX 10 poročil in niste zadovoljni s paketom, vam vrnemo celotno kupnino, če ste si v tem času ogledali največ dve poročili. Toda to ne velja, kadar ste si ogledali 3 poročila ali več, saj v tem primeru niste upravičeni do vračila denarja.

Posebne informacije

Vaša pravica do preklica poteče pred rokom, če obe stranki na vašo izrecno željo izpolnita pogodbene obveznosti, še preden ste izkoristili pravico do preklica.

Konec navodil o vaši pravici za preklic veljavnosti

Spletna trgovina CARFAX je namenjena kupcem, ki govorijo slovensko. Zaradi tega vsa komunikacija poteka v slovenščini, v slovenskem jeziku pa je tudi vsa dokumentacija ter pogoji in določila. Ker pa navodila o vaši pravici za preklic veljavnosti temeljijo na uradni predlogi v nemščini, sledijo ta navodila še v nemškem jeziku, s čimer CARFAX zagotavlja svojo skladnost s pravnim ogrodjem o zaščiti potrošnikov.


7. Kršitev; zamudne obresti; odgovornost

Vsi računi, ki niso plačani v 30 dneh po prejemu, so plačani z zamudo in bo stranka zanje plačala zamudne obresti, ki bodo znašale pet odstotkov več kot osnovna obrestna mera, ki jo določa Evropska centralna banka. Stranka je prav tako odgovorna za vse stroške (vključno s kaznimi ali stroški, ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa), ki so posledica uporabe strankinih številk računov ali gesel.


8. Omejitev odgovornosti

Stranka potrjuje, da se zaveda, da CARFAX zbira podatke iz javnih evidenc in drugih virov, ki se uporabljajo za pripravo poročil o zgodovini vozil, in da lahko ti podatki vsebujejo napake ali pa so pomanjkljivi. CARFAX ne zagotavlja in ne jamči, da so poročila o zgodovini vozil pravilna ali popolna. Stranka se zaveda, da vse informacije niso na voljo na vseh območjih in da CARFAX nima dostopa do nekaterih informacij, ki so morda na voljo drugim strankam. Stranka prav tako razume, da lahko mine določeno obdobje med tem, ko CARFAX prejme določene podatke, in trenutkom, ko jih podjetje vključi v poročilo o zgodovini vozila. Stranka se zaveda, da poročila o zgodovini vozil ne omogočajo nikakršnih zaključkov o stanju vozila, in stranka prevzema polno odgovornost glede svojih odločitev in transakcij, ki jih sprejme ali izvede na podlagi poročil o zgodovini izdelkov. Stranka priznava, da je v primeru posredovanja napačnih podatkov edina odgovornost podjetja CARFAX, da ob pisnem obvestilu od stranke, ki je prejela te napačne podatke, popravi zadevni zapis. CARFAX ne jamči, da bodo poročila o zgodovini vozil popolna ali brez napak.


9. Omejitev odgovornosti

CARFAX nosi odgovornost na naslednji način:

  • CARFAX je v celoti odgovoren za namerne kršitve ali veliko malomarnost ter za odškodnino za telesne poškodbe ali smrt.
  • V primeru lahke malomarnosti bo CARFAX odgovoren le za kršitve materialnih pogodbenih obveznosti. V tem določilu gre za obveznosti, katerih izpolnitev omogoča izpolnitev te pogodbe in na izpolnitev katerih se pogodbeni partner zanaša.
  • V primerih, ki se tičejo 2. točke, CARFAX ne bo odgovoren za komercialne neuspehe, izgubljene dobičke in posredno škodo.
  • Odgovornost v skladu z zgornjimi točkami (ii. in iii.) bo omejena le na tipično škodo, ki jo je mogoče predvideti.
  • Omejitev odgovornosti se smiselno uporablja v korist strank, predstavnikov in  posrednih predstavnikov podjetja CARFAX.
  • Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za kakršnakoli jamstva in za zahtevke, ki temeljijo na nemški zakonodaji  za odgovornost za izdelke, ostaja nespremenjena.

10. Zaščita

Stranka bo zaščitila podjetje CARFAX in njegove predstavnike pred posrednimi in neposrednimi zahtevki, tožbami ali odškodninami, ki izhajajo iz strankine uporabe poročil o zgodovini vozil. To vključuje, vendar ni omejeno na, zahtevke, ki so posledica manjkajočih, nepopolnih ali netočnih podatkov na kateremkoli poročilu o zgodovini vozila.


11. Veljavno pravo; jezik pogodbe

Te pogoje in določila ureja nemška zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlagajo, pri tem pa se izključujejo neskladja z določili zakonodaje. Vsi spori ali zahtevki, povezani s temi pogoji in določili, bodo predloženi sodiščem v Münchnu, za njih pa bo veljala nemška zakonodaja. Jezik pogodbe je slovenščina.


12. Spremembe; prenos

CARFAX lahko te pogoje in določila kadarkoli spremeni ali doda nove postavke. CARFAX bo o tem obvestil stranke prek e-pošte ali na drug primeren način, npr. z obvestilom ob prijavi. Obvestila bodo posredovana vsaj šest tednov pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb. Če stranka spremembam ne ugovarja v tem šesttedenskem roku, bodo spremembe stopile v veljavo. CARFAX bo v omenjenem obvestilu stranko obvestil o tem, kaj se zgodi, če ne ugovarja spremembam. 

Če posamezna določila teh pogojev in določil so ali postanejo neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Stranki se bosta v tem primeru dogovorili o tem, da se neveljavna določila zamenja z določili, ki so najbližja gospodarskemu namenu neveljavnih določil. Enako velja za vse izpuste v teh pogojih in določilih.