Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych dla użytkowników witryny

Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego w przypadku gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej.

> Czytaj więcej

Informacje o ochronie danych dla kupujących na stronie www

Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego, gdy dane osobowe są gromadzone w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.

> Czytaj więcej

Informacje o ochronie danych dla właścicieli pojazdów

Informacje o ochronie danych dla osób, których dane dotyczą (obecnych i byłych właścicieli pojazdów oraz właścicieli pojazdów silnikowych).

> Czytaj więcej

Polityka prywatności dla Sygnalistów

Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w związku z naszym wewnętrznym systemem zgłaszania zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.

> Czytaj więcej

Informacje o ochronie danych dla klientów biznesowych

Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego podczas gromadzenia danych osobowych od naszych klientów biznesowych i zainteresowanych stron.

> Czytaj więcej
Informacje o ochronie danych dla użytkowników witryny
Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego w przypadku gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej.
> Czytaj więcej
Informacje o ochronie danych dla kupujących na stronie www
Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego, gdy dane osobowe są gromadzone w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej.
> Czytaj więcej
Informacje o ochronie danych dla właścicieli pojazdów
Informacje o ochronie danych dla osób, których dane dotyczą (obecnych i byłych właścicieli pojazdów oraz właścicieli pojazdów silnikowych).
> Czytaj więcej
Polityka prywatności dla Sygnalistów
Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w związku z naszym wewnętrznym systemem zgłaszania zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów.
> Czytaj więcej
Informacje o ochronie danych dla klientów biznesowych
Niniejsza informacja o ochronie danych służy wypełnieniu obowiązku informacyjnego podczas gromadzenia danych osobowych od naszych klientów biznesowych i zainteresowanych stron.
> Czytaj więcej