Sekretesspolicy

Information om dataskydd för webbplatsanvändare

Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten när personuppgifter samlas in på vår webbplats.

> Läs mer

Sekretessmeddelande för webbplatsköpare

Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten när personuppgifter samlas in i samband med att ett avtal ingås via vår webbplats.

> Läs mer

Information om dataskydd för fordonsägare

Information om dataskydd för registrerade personer (nuvarande och tidigare fordonsägare och ägare av motorfordon).

> Läs mer

Sekretesspolicy för Whistle Blower

Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla information om insamling och behandling av personuppgifter i samband med vårt interna rapporteringssystem i enlighet med lagen om skydd av visselblåsare (Whistleblower Protection Act).

> Läs mer

Information om dataskydd för företagskunder

Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten vid insamling av personuppgifter från våra affärskunder och intressenter.

> Läs mer

Dataskyddsmeddelande för vår LinkedIn-fansida

Här hittar du sekretessmeddelandet för insamling av personuppgifter när du använder vår LinkedIn-fansida.

> Läs mer
Information om dataskydd för webbplatsanvändare
Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten när personuppgifter samlas in på vår webbplats.
> Läs mer
Sekretessmeddelande för webbplatsköpare
Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten när personuppgifter samlas in i samband med att ett avtal ingås via vår webbplats.
> Läs mer
Information om dataskydd för fordonsägare
Information om dataskydd för registrerade personer (nuvarande och tidigare fordonsägare och ägare av motorfordon).
> Läs mer
Sekretesspolicy för Whistle Blower
Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla information om insamling och behandling av personuppgifter i samband med vårt interna rapporteringssystem i enlighet med lagen om skydd av visselblåsare (Whistleblower Protection Act).
> Läs mer
Information om dataskydd för företagskunder
Detta dataskyddsmeddelande syftar till att uppfylla informationsplikten vid insamling av personuppgifter från våra affärskunder och intressenter.
> Läs mer
Dataskyddsmeddelande för vår LinkedIn-fansida
Här hittar du sekretessmeddelandet för insamling av personuppgifter när du använder vår LinkedIn-fansida.
> Läs mer