Nadruk

Firma: CARFAX Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Lindwurmstrasse 124 80337 Monachium Niemcy info@carfax.eu Faks: +49 (0) 89 540 4562 9900

Siedziba spółki: Lindwurmstr. 124, 80337 Monachium, Niemcy Dyrektor zarządzający uprawniony do reprezentacji: Frank Brüggink, Christopher Guy McLoughlin, Klaus-Peter Menk Sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy w Monachium Numer rejestracji: HRB 166698 Numer VAT: DE 256678813

Administrator danych: Frank Brüggink, Christopher Guy McLoughlin, Klaus-Peter Menk Lindwurmstrasse 124 80337 Monachium Niemcy

Informacja prawna

Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ODR pełni funkcję punktu kontaktowego do celów alternatywnego rozstrzygania sporów w odniesieniu do zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych przez internet. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Firma CARFAX nie jest skłonna uczestniczyć w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed organem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich.