Raport historii pojazdu CARFAX

To jest przykładowy Raport CARFAX. Raport zawiera wyczerpujące i przystępnie podane informacje, których zadaniem jest dostarczenie wszelkiej pomocy przy zakupie amerykańskiego samochodu. Dla łatwiejszego zrozumienia raportu o historii amerykańskiego samochodu, podzielono go na pięć jasno zdefiniowanych rozdziałów. Każdy rozdział wyszczególnia inne informacje pomocne w podjęciu właściwej decyzji o kupnie amerykańskiego samochodu. Poniżej znajdziesz opis tego, co możesz znaleźć w poszczególnych rozdziałach Raportu Historii Pojazdu CARFAX.

 

 

RAPORT HISTORII POJAZDU CARFAX ZAWIERA NASTĘPUJĄCE DANE O POJAZDACH Z USA:

 

Wycofanie z ruchu (wyrejestrowanie pojazdu) ✔ Szkody spowodowane zalaniem wodą ✔ Wypadki ✔ Uszkodzenia ramy ✔ Szkody całkowite ✔

 

Serwisowanie i naprawy ✔ Otwarcie poduszek powietrznych ✔ Wadliwe egzemplarze ✔ Wezwania do wymiany elementów fabrycznie wadliwych ✔

 

Ostatni stan licznika ✔ Liczba poprzednich właścicieli ✔ Szacunkowy roczny przebieg w milach ✔ Nieprawdziwy przebieg ✔

 

Okresy posiadania pojazdu przez poprzednich właścicieli ✔ Informacje o dopuszczeniu pojazdu do ruchu ✔ Czy auto było w leasingu, własnością prywatną, używane jako taksówka lub wynajmowane ✔

 

ORAZ

 

Historia Dopuszczenia do Ruchu ✔ Badania Techniczne ✔ Serwisowanie ✔

 

NIE RYZYKUJ! - Zdobądź wszystkie potrzebne informacje o używanym pojeździe przed jego zakupem

 

Jakie informacje znajdą Państwo w Raporcie CARFAX?

RAPORT CARFAX - STRESZCZENIE

Rozdział wstępny Raportu CARFAX zawiera streszczenie bardziej szczegółowych informacji zawartych innych rozdziałach. Dodatkowo można tutaj znaleźć np. informacje techniczne o aucie lub wszelkie ważne ostrzeżenia.

Rozdział ten umożliwia szybki przegląd historii samochodu, co jest bardzo pomocne w szczególności wtedy, gdy zawiera on ostrzeżenia, o których powinieneś wiedzieć.

Carfax Vehicle History Report Summary

POPRZEDNI WŁAŚCICIELE

Tutaj znajdziesz: szacunkową liczbę właścicieli, rok zakupu amerykańskiego samochodu, rodzaj własności (np. czy auto było prywatne czy firmowe), historię importu / eksportu, jak również przybliżony przebieg roczny i ostatni odczyt licznika przebiegu.

Powyższa informacja pomoże Ci uniknąć oszustw związanych z manipulacją licznikiem przebiegu, np. pomoże Ci upewnić się, że w przeszłości nie cofano licznika przebiegu danego auta. Również, jeśli szukasz samochodu, który miał wcześniej tylko jednego właściciela, raport o historii samochodu pomoże Ci w szybki sposób sprawdzić, czy sprzedawca podał Ci prawdziwe informacje w tym zakresie.

Ownership History of the Car

HISTORIA ŚWIADECTW

Lokalne urzędy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów wystawiają świadectwa określające status prawny (zdatność do ruchu drogowego) samochodów. Na przykład, pojazdy, w stosunku do których nie zgłoszono żadnych problemów, będą posiadały czyste świadectwa. I odwrotnie, jeżeli wystąpiły poważne problemy z amerykańskim autem, stosowny urząd rejestracyjny wystawia odpowiedni dokument identyfikujący rodzaju problemu.

Raport CARFAX może na przykład zawierać wpisy o następujących świadectwach: świadectwo o szkodach gradowych/pożarowych/ powodziowych, świadectwo o wycofaniu pojazdu z ruchu (tzw. salvage title), świadectwo o przebytym remoncie, lub o nadaniu statusu egzemplarza wadliwego. Takie informacje pomagają uniknąć kupna auta z USA, z którym były poważne problemy w przeszłości.

Carfax Title History

DODATKOWA HISTORIA

Ten rozdział historii samochodu zawiera dalsze informacje o potencjalnych problemach w przeszłości, takich jak: wypadki, szkoda całkowita, uszkodzenie konstrukcji samochodu, niezgodność stanu licznika przebiegu, jak również wszelkie usterki nieusunięte w ramach akcji przywoławczych, które mogą mieć wpływ na kondycje pojazdu.

Informacja ta ma pomóc osobie kupującej amerykański samochód w podjęciu właściwej decyzji o zakupie poprzez przekazanie jej pełniejszego obrazu wydarzeń z historii auta, o których zwykle trudno jest się dowiedzieć w przypadku aut sprowadzanych zza oceanu.

Additional Used Car History

SZCZEGÓŁOWA HISTORIA

Ostatni, piąty rozdział wyszczególnia w odniesieniu do każdego poprzedniego właściciela auta: datę nabycia samochodu, stan licznika przebiegu w tej dacie (jeżeli był odnotowany), źródło informacji, jak również dodatkowe uwagi dotyczące informacji podanych w poprzednich rozdziałach. Rozdział ten jest czymś w rodzaju „listy referencji” dla Raportu CARFAX. Dodatkowo można tu znaleźć wszelkie dostępne informacje dotyczące serwisowania i napraw.

Sample Report