Strona głównaBlogWskazówki i sugestieJak zdobyć prawo jazdy w Polsce?
15 wrzesień 2023

Jak zdobyć prawo jazdy w Polsce?

 1. Wymogi ogólne
 2. Prawo jazdy kategorii B: Krok po kroku
 3. Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)
 4. Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD)
 5. Jakie są opłaty i koszty związane z prawem jazdy?
 6. Jaki jest czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy?
 7. Gdzie odebrać prawo jazdy?
 8. Kontynuacja edukacji po uzyskaniu prawa jazdy

Według danych CEPiK, w samym 2022 roku w Polsce zostało wydanych ponad 330 tysięcy praw jazdy. Grono kierowców poszerza się w naszym kraju z dnia na dzień, tak samo, jak liczba chętnych do uzyskania upragnionego prawa do jazdy samochodem. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi często okazuje się kluczem do samodzielności i mobilności w życiu codziennym. W naszym artykule skupimy się na działaniach prowadzących do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Jest to najpopularniejsze uprawnienie pozwalające na kierowanie pojazdami o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, włączając w to samochody z lekką przyczepą, quady oraz ciągniki rolnicze. Przedstawiamy poszczególne etapy procesu uzyskiwania dokumentu prawa jazdy, a także działania, które możemy podjąć tuż po jego zdobyciu.

Wymogi ogólne

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii B w Polsce, należy spełnić określone warunki. Osoba ubiegająca się o takie uprawnienie musi mieszkać na terenie Polski przynajmniej przez 185 dni. Odpowiedni wiek również ma znaczenie, prawo jazdy kategorii B może uzyskać osoba pełnoletnia, natomiast szkolenie można rozpocząć nieznacznie wcześniej, bo w wieku 17 lat i 9 miesięcy, jednak należy posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych. Kolejnymi wymogami związanymi z otrzymaniem prawa jazdy w naszym kraju są m.in. przejście badań lekarskich, wyrobienie numeru PKK, ukończenie szkolenia praktycznego w OSK oraz zdanie egzaminu państwowego. Szczegóły dotyczące wymagań związanych z uzyskaniem prawa jazdy w poszczególnych kategoriach reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.


🧐 Ciekawostka: Z dniem 1 stycznia 2015 roku część teoretyczna szkolenia przeprowadzanego przez Ośrodek Szkolenia Kierowców nie jest już obowiązkowa. Przyszli kierowcy mogą przyswoić wiedzę na własną rękę i przystąpić od razu do szkolenia praktycznego. Warunkiem jest odbycie 4-godzinnego szkolenia z pierwszej pomocy udzielanej ofiarom wypadków drogowych.


Prawo jazdy kategorii B: Krok po kroku

Zdobycie prawa jazdy na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, jednak wcale tak nie jest. Bardzo istotnym krokiem w procesie ubiegania się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego. Jeśli stan naszego zdrowia na to pozwala, po wizycie lekarz medycyny pracy posiadający specjalne uprawnienia może orzec o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. Takie orzeczenie jest niezbędne, aby kontynuować nasze dalsze starania o dokument prawa jazdy.

Należy również pamiętać o wykonaniu fotografii zgodnej z obowiązującymi przepisami. Zdjęcie powinno być wyraźne i znajdować się na jednolitym jasnym tle. Standardowe wymiary zdjęcia do prawa jazdy wynoszą 35×45 mm. Pamiętajmy również, że zdjęcie powinno być wykonane do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Następnie, elementem niezbędnym w tym procesie jest uzyskanie numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). W tym celu konieczne jest udanie się do Wydziału Komunikacji odpowiadającemu naszemu miejscu zamieszkania lub załatwienie sprawy online przez serwis Info-Car. Po wypełnieniu stosownego wniosku, dołączeniu orzeczenia lekarskiego oraz fotografii, pracownik urzędu wydaje numer PKK, który jest nieodzownym elementem związanym z dalszymi formalnościami dotyczącymi ubiegania się o prawo jazdy.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Wspomnianych formalności możemy dokonać na własną rękę, ale pomocą może otoczyć nas również profesjonalny Ośrodek Szkolenia Kierowców (OSK). Szkoła jazdy to bardzo ważne miejsce, gdzie przyszli kierowcy zdobywają nie tylko umiejętności, ale również nabywają wiedzę, aby zostać odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Takie profesjonalne otoczenie prawidłowo kształtuje nawyki adeptów jazdy, przeprowadzając ich przez niezbędne formalności oraz dając im solidne podstawy teoretyczne, oraz praktyczne do samodzielnej jazdy przy pomocy specjalnie do tego przystosowanych kursów oraz wyszkolonych instruktorów nauki jazdy.

Kurs teoretyczny

Kurs teoretyczny ma na celu przygotowanie uczestnika do poruszaniu się w ruchu drogowym, a także zapewnienie mu odpowiedniej wiedzy i umiejętności prowadzących do zdania państwowego egzaminu na prawo jazdy określonej kategorii. Intensywny blok teoretyczny trwa 30 godzin lekcyjnych i może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub online. Do najważniejszych zagadnień poruszanych na kursie zaliczamy m.in. wiedzę z takich obszarów jak:

 • ogólne zasady bezpiecznej i przepisowej jazdy

 • obsługa oraz budowa samochodu

 • ocena warunków drogowych

 • interpretacja znaków drogowych

 • wykonywanie podstawowych manewrów na drodze.

Ponadto kursanci zdobywają niezbędną wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania podczas wypadku. Ostatecznym etapem sprawdzającym gotowość kursanta do zdania egzaminu państwowego jest przeprowadzony przez OSK egzamin wewnętrzny, pomagający ocenić stan wiedzy aspirujących kierowców, bez żadnych konsekwencji.

Kurs praktyczny

Czas trwania kursu praktycznego w wymiarze podstawowym w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) wynosi 30 godzin. Wraz z trwaniem kursu praktycznego w OSK przyszli kierowcy nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności związane z obsługą i prowadzeniem samochodu. Podczas zajęć kursanci zapoznawani są z takimi zagadnieniami praktycznymi jak m.in. nauka ruszania, zatrzymywania, zmiany biegów oraz cofania. Następnie w bezpiecznych warunkach adepci uczą się korzystać z wyposażenia pojazdu, wykonywać manewry na placu, a także co najważniejsze prowadzić samochód w różnych warunkach terenowych i w ruchu ulicznym w asyście wyspecjalizowanego instruktora.

Ponadto początkujący kierowcy zapoznawani są z wiedzą dotyczącą korzystania ze stacji paliw, kontrolowania stanu technicznego i przygotowania auta do jazdy oraz postępowania w przypadku awarii. Zwieńczeniem kursu praktycznego jest egzamin wewnętrzny w OSK, który może udzielić odpowiedzi na pytanie, czy kursant jest już gotowy do uczestnictwa w egzaminie państwowym. Kurs praktyczny w Ośrodku Szkolenia Kierowców powinien dostarczyć adeptom nauki jazdy konkretnych umiejętności i doświadczenia wykorzystywanych w pewnej, odpowiedzialnej i bezpiecznej jeździe samochodem.

Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD)

Po wytężonej nauce w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) i zdaniu egzaminu wewnętrznego przychodzi czas na ostateczne zweryfikowanie swoich umiejętności i zmierzenie się z podejściem do egzaminu państwowego. Istnieją dwie możliwości zapisu na egzamin państwowy, tj. osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub za pośrednictwem strony: www.info-car.pl. Należy pamiętać o dostarczeniu numeru PKK, potwierdzeniu tożsamości oraz wniesieniu opłaty za egzamin.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy to wyjątkowo ważny etap, podczas którego kandydat musi zaprezentować wiedzę zdobytą na własną rękę lub podczas szkolenia w OSK. Trwa on 25 minut i odbywa się w specjalnie do tego przystosowanej sali w grupie liczącej nie więcej niż 20 osób.

Kandydaci na kierowców mierzą się z wyświetlonymi losowo pytaniami na specjalnie do tego przystosowanym komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym. Pytania symulują rzeczywiste sytuacje drogowe i dzielą się na podstawowe (20) oraz specjalistyczne (12) - dopasowane do danej kategorii prawa jazdy. Na każde pytanie można udzielić tylko jednej poprawnej odpowiedzi. Punktowane są one w różny sposób zależny od wagi pytania. Za poprawną odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego można zdobyć 3 punkty i kolejno 2 punkty za pytania o średnim znaczeniu oraz 1 punkt za te o niskim. W razie potrzeby osoba egzaminowana ma możliwość zmiany swojej odpowiedzi. Maksymalnie do zdobycia są 74 punkty, próg umożliwiający zdanie egzaminu to minimum 68 punktów. Pozytywny wynik zgodnie z postanowieniem z 24 sierpnia 2014 roku nie traci swojej ważności.

Egzamin praktyczny:

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B składa się z kilku pomniejszych etapów.

 1. Rozpoczyna się od zweryfikowania tożsamości uczestnika egzaminu oraz wstępnej prezentacji egzaminatora.

 2. Następnie komputerowy system losuje czynności będące zadaniem do wykonania w trakcie egzaminu, a osoba egzaminowana musi pochwalić się wiedzą na temat stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu, a także odpowiednio przygotować się do jazdy.

 3. W kolejnym etapie egzaminator sprawdza umiejętności wykonywania czynności na placu manewrowym.

 4. Po przejściu przez wspomniane kroki przychodzi czas na sprawdzenie, jak przyszły kierowca radzi sobie w ruchu drogowym. Egzaminator poddaje ocenie umiejętności związane z prowadzeniem pojazdu oraz przestrzeganiem przepisów z zachowaniem należytej ostrożności dla innych uczestników ruchu. Maksymalny czas trwania części praktycznej egzaminu, który widnieje w rozporządzeniu, wynosi 40 minut.

 5. Ostatnim elementem egzaminu praktycznego jest omówienie wyniku, a w przypadku wyniku negatywnego przeanalizowanie przyczyn niepowodzenia. Warto pamiętać, że nie każdy błąd jest równoznaczny z niezaliczeniem egzaminu. Egzaminator sprawdza umiejętności oraz reakcje na sytuacje drogowe, dając szansę na poprawę w razie, gdy przepisy przewidują taką możliwość.


💡Warto wiedzieć: Nie ma znaczenia, jakie pojazdy egzaminacyjne dostępne są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Każda osoba zdająca egzamin po wcześniejszym uzgodnieniu może skorzystać z dowolnego pojazdu znajdującego się w dyspozycji Ośrodka Szkolenia Kierowców (OSK). Należy jednak pamiętać, że taki pojazd musi spełniać warunki ustawowe auta egzaminacyjnego. W Polsce do najpopularniejszych marek samochodów egzaminacyjnych zaliczamy auta takie jak: Hyundai i20; Kia Rio IV; Toyota Yaris.


Jakie są opłaty i koszty związane z prawem jazdy?

Uzyskanie prawa jazdy kategorii B wiąże się z pewnymi wydatkami. Na całkowity koszt osiągnięcia uprawnień kierowcy składają się:

 • Badania lekarskie: około 200 PLN,

 • Wykonanie fotografii do prawa jazdy: 20-30 PLN,

 • Kurs prawa jazdy w OSK: 2800-3900 PLN,

 • Przystąpienie do egzaminu teoretycznego: 50 PLN,

 • Przystąpienie do egzaminu praktycznego: 200-250 PLN,

 • Wydanie prawa jazdy: 100,50 PLN.

Koszt uzyskania prawa jazdy będzie różnił się od siebie w zależności od zmiennych takich jak: lokalizacja, wybrany OSK, wariant pojazdu, język prowadzonych zajęć oraz konieczność powtórzenia egzaminów w razie niepowodzenia. Prawo jazda to kosztowna, jednak bardzo ważna inwestycja, która często otwiera nam drzwi do niezależności i mobilności na drodze.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy?

Po zdaniu egzaminów państwowych oraz dopełnieniu formalności w Wydziale Komunikacji możemy już wyczekiwać upragnionego dokumentu. Czas jaki będziemy musieli poczekać na prawo jazdy może być zależny od wielu czynników. Aby przygotować prawo jazdy do odbioru w normalnych okolicznościach, Wydział Komunikacji potrzebuje do 9 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od WORD o pozytywnym wyniku egzaminu. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy potrzebne będzie złożenie dodatkowych wyjaśnień czas oczekiwania może wydłużyć się do 1 lub nawet 2 miesięcy.

Gdzie odebrać prawo jazdy?

Po odbiór prawa jazdy udajemy się z ważnym dokumentem tożsamości oraz potwierdzeniem uiszczenia opłat administracyjnej i ewidencyjnej. W zależności, którą opcje wybraliśmy przy składaniu wniosku, istnieją dwie możliwości odbioru: osobiste stawiennictwo w urzędzie lub poczta. Status gotowości naszego dokumentu możemy sprawdzić przez bezpośredni kontakt z Wydziałem Komunikacji lub na stronie internetowej: www.info-car.pl. Aktualny status dokumentu poznamy przy użyciu numeru PESEL oraz imienia i nazwiska.


💡Warto wiedzieć: Jeśli nie zgadzamy się z postanowieniem dotyczącym wydania prawa jazdy, mamy możliwość się od niego odwołać. W przeciągu 14 dni od otrzymania decyzji możemy złożyć stosowny wniosek z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Kontynuacja edukacji po uzyskaniu prawa jazdy

Po otrzymaniu prawa jazdy przychodzi czas na weryfikacje naszych umiejętności w rzeczywistości. Jeśli pomimo pozytywnie zdanego egzaminu nadal za kółkiem nie czujemy się pewnie, istnieje możliwość kontynuowania edukacji w specjalnych ośrodkach doszkalających kierowców. Takie szkolenie nie tylko pozwoli nam uzyskać większą ilość godzin za kółkiem w kontrolowanym otoczeniu i w asyście instruktora, ale także pomoże doszkolić umiejętności takie jak precyzyjne parkowanie, skomplikowane manewry lub jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Skorzystanie z oferty doszkalającej może okazać się idealnym sposobem na poprawę dotychczasowych umiejętności, zyskanie pewności za kółkiem oraz zwiększenie bezpieczeństwa i to nie tylko dla początkujących kierowców.

Podsumowanie

Uzyskanie prawa jazdy kategorii B może przybliżyć wielu z nas do uzyskania niezależności i mobilności w codziennym życiu. Należy jednak pamiętać, że będziemy musieli zmierzyć się z wymaganiami, które, aby zdobyć prawo jazdy, powinny być bezwzględnie spełnione. Zaliczamy do nich badania lekarskie, uzyskanie numeru PKK, przejście kursu praktycznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK), a także zdanie egzaminów państwowych. Nieuniknionym okaże się również poniesienie pewnych kosztów, jednak ceny uzyskania prawa jazdy mogą różnić się od siebie ze względu na lokalizację i zakres szkolenia. Po zdaniu egzaminów Wydział Komunikacji w normalnych okolicznościach ma czas do 9 dni roboczych, aby wydać nam upragniony dokument. Po uzyskaniu prawa jazdy warto mieć świadomość, że istnieją podmioty edukacyjne, doszkalające m.in. młodych i niedoświadczonych uczestników ruchu drogowego. Pozwalają one szlifować umiejętności, które przydadzą się i dodadzą pewnoś


💡Powiązane artykuły

Jeśli sprawdzisz to wcześniej, możesz uniknąć przykrych niespodzianek.

Zobacz przykład CARFAX