Strona głównaBlogWskazówki i sugestieRejestracja samochodu osobowego zakupionego w Polsce w 2024 roku
16 styczeń 2024

Rejestracja samochodu osobowego zakupionego w Polsce w 2024 roku

 1. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów w 2024 roku
 2. Gdzie zarejestrować samochód w 2024 roku?
 3. Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu zakupionego w Polsce w 2024 roku
 4. Opłaty związane z rejestracją samochodu w Polsce w 2024 roku
 5. Kary za niezarejestrowanie samochodu w 2024

Nowy rok to nie tylko nowe postanowienia to także zmiany w niektórych przepisach. I tak… od 1 stycznia 2024 roku weszły w Polsce nowe regulacje dotyczące procedury przerejestrowania samochodu. Dla wielu z nas pojawiły się nowe obowiązki, a dla tych, którzy nie dopełnią formalności, ustawodawca przewidział dotkliwe konsekwencje. W naszym artykule rozwiniemy temat zmian w przepisach wprowadzonych z początkiem nowego roku.

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów w 2024 roku

Nowe obowiązki dotyczące rejestracji pojazdów osobowych w Polsce regulują przepisy art. 73 aa ustawy Prawo o ruchu drogowym. Za niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego, spóźnialskim właścicielom grożą dotkliwe kary finansowe. Warto zdawać sobie sprawę, że każde auto nabyte w Polsce po 1 stycznia 2024 musi zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od daty:

 • Zakupienia auta na terytorium RP;

 • Orzeczenia sądowego o nabyciu auta drogą spadku;

 • Daty sporządzenia aktu dziedziczenia.

Co ciekawe, rejestrując auto w 2024 roku nowi właściciele, nie mają już obowiązku informowania o jego nabyciu. Natomiast osoby, które zdecydowały się na sprzedaż pojazdu, nadal powinny zgłosić zbycie auta w odpowiednim urzędzie w przeciągu 30 dni od dnia sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. Dla tych, którzy tego obowiązku nie dotrzymają, przewidziana jest kara finansowa od 2024 roku w stałej wysokości tj. 250 PLN.


📚Warto wiedzieć W przypadku przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym obrotem pojazdami, czas na dopełnienie obowiązku rejestracji auta jest wydłużony i wynosi 90 dni.

Uwaga 30-dniowy obowiązek rejestracyjny dotyczy również aut sprowadzonych z zagranicy, liczony jest on od momentu:

 • Sprowadzenia auta na terytorium RP z kraju członkowskiego Unii Europejskiej;

 • Dopuszczenia przez organy skarbowe do obrotu auta sprowadzonego spoza UE.


Gdzie zarejestrować samochód w 2024 roku?

Aby zarejestrować samochód, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku w Wydziale Komunikacji odpowiadającemu Twojemu miejscu zamieszkania. Może to być np. w Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta lub Urząd Dzielnicy (Warszawa). W przypadku rejestracji samochodu firmowego proces ten powinien być realizowany w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Dokumenty wymagane do rejestracji samochodu zakupionego w Polsce w 2024 roku

Aby bezproblemowo zarejestrować auto zakupione w Polsce w 2024, powinniśmy udać się do odpowiedniego naszemu miejscu zamieszkania Wydziału Komunikacji z kompletem podstawowych dokumentów takich jak:

 • Wniosek o rejestrację samochodu;

 • Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych;

 • Dowód poświadczający własność pojazdu;

 • Dowód rejestracyjny;

 • Tablice rejestracyjne;

 • Zaświadczenie o przejściu badania technicznego (jeśli zaistnieje taka potrzeba);

 • Pełnomocnictwo (gdy auto rejestrowane jest przez pełnomocnika);

 • Dowód tożsamości (jeśli właścicielem jest osoba fizyczna);

 • Odpis z KRS (jeśli właścicielem jest osoba prawna);

 • Potwierdzenie dokonania opłat komunikacyjnych oraz skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Zalecamy każdorazowo przed wizytą w odpowiednim Wydziale Komunikacji, zapoznanie się z obecnymi wytycznymi dotyczącymi spisu kompletu dokumentów niezbędnych do przedłożenia pracownikowi urzędu w celu rejestracji auta. Aktualne wytyczne oraz wzory dokumentów najczęściej można znaleźć na stronie internetowej danego urzędu.

Opłaty związane z rejestracją samochodu w Polsce w 2024 roku

Rejestrując używany samochód osobowy w Polsce, musimy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłat komunikacyjnych m.in. za wydanie:

 • Tablic rejestracyjnych – 80 PLN;

 • Tablic rejestracyjnych indywidualnych – 1000 PLN;

 • Dowodu rejestracyjnego – 54 PLN;

 • Pozwolenia czasowego – 13,50 PLN;

 • Nalepki legalizacyjnej – 12,50 PLN.

Zatem w zależności od konfiguracji oraz naszych potrzeb za rejestrację auta używanego zakupionego w Polsce w 2024 roku możemy zapłacić odpowiednio:

 • 66,50 PLN w przypadku przerejestrowania auta, zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny i bez wydania pozwolenia czasowego;

 • 80 PLN zachowując dotychczasowy numer rejestracyjny, z koniecznością wydania pozwolenia czasowego;

 • 160 PLN w przypadku zmiany tablic rejestracyjnych;

 • 1080 PLN w przypadku nadania dedykowanego numeru tablicy rejestracyjnej.


🤔Warto wiedzieć Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwa wynosi aktualnie 17 PLN. Jeśli zdecydowaliśmy się udzielić pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny tj. małżonkowi lub rodzeństwu, dodatkowa opłata nas nie obowiązuje.


Kary za niezarejestrowanie samochodu w 2024

Niestety, w 2024 roku zapominalscy właściciele aut, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji pojazdu w terminie przewidzianym ustawą, będą musieli liczyć się z dotkliwymi karami finansowymi wynoszącymi od 500 PLN do nawet 2000 PLN.

 • 500 PLN to kara czekająca nie właściciela auta, który nie złożył wniosku o zarejestrowanie pojazdu w przeciągu 30 dni;

 • Przedsiębiorcy handlujący pojazdami będą musieli liczyć się z karą 1000 PLN za przekroczenie ustawowego terminu 90 dni na złożenie wniosku o rejestrację auta;

 • 1000 PLN to stawka dla osób fizycznych, przekraczających termin na złożenie wniosku o 180 dni;

 • 2000 PLN to kara, z którą będzie musiał liczyć się podmiot handlujący pojazdami, jeśli nie złoży wniosku o rejestrację auta w terminie 180 dni.

Podsumowanie

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce obowiązują nowe zaostrzone przepisy dotyczące rejestracji samochodów osobowych nabytych na terenie kraju. Właściciele nowych pojazdów mają 30 dni na zarejestrowanie auta po zakupie. Co ważne, nowe regulacje eliminują konieczność informowania o nabyciu auta, równocześnie zaostrzając kary finansowe dla tych, którzy zaniedbają obowiązki rejestracyjne. Aktualny pozostał obowiązek informacyjny w przypadku zbycia pojazdu. Wprowadzono również wydłużony termin na rejestrację auta dla przedsiębiorców zajmujących się profesjonalnym handlem pojazdami. Warto pamiętać, że zaniedbanie obowiązku rejestracyjnego może skutkować karą finansową od 500 PLN do nawet 2000 PLN. Dlatego warto być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.


💡 Powiązane artykuły

Jeśli sprawdzisz to wcześniej, możesz uniknąć przykrych niespodzianek.

Zobacz przykład CARFAX