HemsidanBloggGuider och handledningarÄgarbyte: Så fungerar det i Sverige
08 december 2021

Ägarbyte: Så fungerar det i Sverige

 1. Grunderna kring ägarbyte för fordon
 2. Avställning och påställning
 3. Specialfall relaterade till ägarbyte
 4. Kolla upp bilens CARFAX- fordonshistorik

När du ska köpa eller sälja en bil behöver du och den andra parten anmäla ett ägarbyte till Transportstyrelsen. CARFAX guidar dig genom denna process och tar upp några saker du behöver tänka på.

Grunderna kring ägarbyte för fordon

När köpet är klart och pengar och nycklar har bytt händer är nästa steg att registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen. Det gör man enklast på Transportstyrelsens hemsida eller med appen ”Mina fordon”, men det kan även göras på det gamla hederliga sättet genom att fylla i ett pappersformulär och skicka det med posten.

Alla metoder kräver dock tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset för det aktuella fordonet.

Om ägarbytet görs digitalt skrivs bilen över på den nya ägaren på en gång. Därför är det viktigt att köparen tecknar en försäkring för sin nya bil innan ägarbytet sker. Man får inte ha en bil i trafik utan en giltig trafikförsäkring. Om du köper en bil som är avställd, eller ställer av bilen i samband med köpet, krävs ingen försäkring – men då får du heller inte köra med bilen.

För att göra ett digitalt ägarbyte behöver både köpare och säljare ha ett svenskt körkort. De som inte har det får i stället fylla i blanketten ”Anmälan om ägarbyte” i bilens registreringsbevis och skicka den i ett brev till Transportstyrelsen. På blanketten behöver inte körkortsnummer fyllas i, här krävs bara köparens namn, personnummer och adress. På blanketten kan man också välja vilket datum man vill att ägarbytet ska ske. Det är praktiskt som man vill ha några dagar på sig att ordna en försäkring för bilen.

Det är säljarens ansvar att se till att ägarbytet registreras så fort som möjligt. Anmälan ska komma in till Transportstyrelsen senast 10 dagar efter köpet. Innan ägarbytet är registrerat är den tidigare ägaren fortfarande ansvarig för bilen, om den exempelvis skulle få en parkeringsbot.

När Transportstyrelsen har registrerat ägarbytet skickar de ut ett nytt registreringsbevis till den nya ägaren. Dessa papper ska man hålla reda på – de kommer behövas när bilen ska byta ägare nästa gång.

Vilken information behöver jag för att genomföra ett ägarbyte?

För ett digitalt ägarbyte krävs:

 • Att säljaren kan legitimera sig via e-legitimation

 • Att både köpare och säljare har svenska körkort och är över 18 år

 • Tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis

 • Tillgång till Transportstyrelsens hemsida eller mobilappen ”Mina fordon”

För ett skriftligt ägarbyte krävs:

 • Fordonets senast utfärdade registreringsbevis

 • Köparens personnummer eller organisationsnummer

 • Köparen namn

 • Köparens adress

 • Datum för ägarbyte

 • Köparens och säljarens underskrifter

Barn under 18 år kan inte ensamma stå som ägare för fordon de inte har körkort för. Om du som 16-åring till exempel ska köpa en moped innan du fått ditt körkort måste ägarbytet godkännas av båda dina vårdnadshavare. De måste också bestämma vem av dem som ska ansvara för exempelvis fordonsskatt och eventuella parkeringsböter.

Felaktig information i samband med ägarbyte

Ibland förekommer det att man råkar skicka in felaktig information i samband med ett ägarbyte. Om detaljerna kring ägarbytet är inkorrekta kan det inte gå igenom och den ursprungliga ägaren kommer fortfarande att stå som ägare för fordonet i Transportstyrelsens register.

Det är säljarens skyldighet att se till att ägarbytet går igenom. Detta innefattar att ta reda på att den andre parten verkligen är den som personen utger sig för att vara (ex. genom att kontrollera att ID/körkort stämmer).

Avställning och påställning

En bil kan vara registrerad som antingen avställd eller påställd. Om en bil är avställd betyder det kort och gott att den inte får användas på allmän väg – och i gengäld behöver man inte betala vare sig skatt eller trafikförsäkring för den. Detta gör att man slipper dessa utgifter om man under en period inte använder sin bil.

Om bilen du tänker köpa är avställd måste du ställa på den innan du får köra med den. I fall där du vill anmäla en bil för påställning i samband med ägarbytet bör du tänka på i vilken ordning gör detta, eftersom det har stor betydelse för vem som får betala fordonsskatten för bilen.

När en bil registreras som påställd skickas en faktura för resterande år ut till den person som är registrerad som ägare just då. Om du köper en bil som är avställd är det därför viktigt att du kommer överens med säljaren om vem som ska betala skatten, och ser till att tajma datumet för ägarbytet efter det.

Skatten betalas i förskott, antingen års- eller kvartalsvis. Det betyder att man även kan få tillbaka pengar om man ställer av en bil som skatten redan är betald för. Även här är det viktigt att köpare och säljare kommer överens om vem som ska få de pengarna.

Specialfall relaterade till ägarbyte

Det finns flera specialfall där särskilda villkor gäller i samband med att ett ägarbyte genomförs.

Lån kopplat till bilen

Om det finns ett lån kopplat till bilen, i fall där säljaren fortfarande har rätt att ta tillbaka bilen om betalning uteblir, måste denna information ingå när ägarbytet anmäls.

Det är väldigt viktigt att försäkra sig om att tidigare ägare betalat av bilen eller uppfyllt de bestämmelser som gjorts. Det är den nya ägarens skyldighet att ta reda på denna information. Om det är så att det finns ett obetalt lån kopplat till bilen kan den nya ägaren komma till att bli betalningsskyldig.

Köpare utan svenska personnummer

För att ett ägarbyte ska kunna godkännas måste den nya bilägaren ha ett giltigt svenskt personnummer. I fall där köparen inte har ett personnummer kan man även ansöka om ett koordinationsnummer. Detta nummer kan användas vid ett ägarbyte.

Om du har fler frågor kring detta rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket på deras hemsida.

Kolla upp bilens CARFAX- fordonshistorik

Innan du bestämmer dig för att köpa en begagnad bil och genomföra ett ägarbyte rekommenderar vi dig att ta reda på så mycket information som möjligt om bilen i fråga. Med hjälp av CARFAX kan du enkelt ta reda på mer information om bilen du är intresserad av. CARFAX historikrapport ger dig tillgång till ägarhistorik, tekniska detaljer, besiktningshistorik, fordonsskatt, mätarställningshistorik och mycket mer.


💡 Relaterade artiklar

Kontrollera innan för att undvika dyra dolda överraskningar.

Visa CARFAX-exempel