HemsidanBloggGuider och handledningarVad du behöver veta om fortkörningsböter
30 mars 2022

Vad du behöver veta om fortkörningsböter

 1. Därför finns fortkörningsböter
 2. Hastighetsöverträdelse och bötesstraff
 3. Trafiksäkerhetskamerorna finns för din och andras skull
 4. Fakta om fartkameror
 5. Slutligen: Så undviker du fortkörningsböter eller indraget körkort

När du kör för fort kan det mycket väl hända att du åker fast och får betala en fortkörningsbot. Läs mer om hastighetsöverträdelsernas straff, vad olika fortkörningsböter kostar enligt den senaste skalan samt om nyttan med trafiksäkerhetskameror.

Fortkörning - alltså när du bryter mot den lagstadgade hastighetsbegränsningen med ett fordon - är ett vanligt problem på Sveriges vägar. Många irriterar sig på hastighetsbegränsningarna och tycker att det finns allvarligare förseelser för ordningsmakten att motarbeta. Men hastighet är den faktor som har allra störst betydelse för hur kritiska följderna blir vid en trafikolycka. Det gör att hastighetsbegränsningar spelar en stor roll för säkerheten på vägarna.

Därför finns fortkörningsböter

När du kör för fort, alltså fortare än vad som är tillåtet på den aktuella vägen, ökar du risken för dig själv och din omgivning rejält. Fortkörning ökar risken för olyckor och förvärrar skadorna vid de olyckor som sker. Det är med andra ord något myndigheter verkligen vill få bukt med. Det är också därför det i Sverige är hårda regler kring brott mot hastighetsbegränsningar. Om du fångas av en trafiksäkerhetskamera eller polis kan du få betala en rejäl summa i böter men även få körkortet indraget.

Hastighetsöverträdelse och bötesstraff

Sedan 2006 har straffen för fortkörning varit på samma nivå, men då och då ändras bötesstraffen. För det mesta sker en höjning. Straffsatserna för fortkörning ser ut på följande vis i Sverige idag.

På väg med hastighetsbegränsning upp till 50 km/tim. (10, 20, 30, 40 och 50-sträckor):

 • Överträdelse med 1-10 km/tim ⟶ 2 000 kronor

 • Överträdelse med 11-15 km/tim ⟶ 2 400 kronor

 • Överträdelse med 16-20 km/tim ⟶ 2 800 kronor

 • Överträdelse med 21-25 km/tim ⟶ 3 200 kronor

 • Överträdelse med 26-30 km/tim ⟶ 3600 kronor

 • Överträdelse med mer än 30 km/tim ⟶ 4 000 kronor

På väg med högre hastighetsbegränsningar (60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120-sträckor):

 • Överträdelse med 1-10 ⟶ 1 500 kronor

 • Överträdelse med 11-15 ⟶ 2 000 kronor

 • Överträdelse med 16-20 ⟶ 2 400 kronor

 • Överträdelse med 21-25 ⟶ 2 800 kronor

 • Överträdelse med 26-30 ⟶ 3 200 kronor

 • Överträdelse med 31-35 ⟶ 3 600 kronor

 • Överträdelse med mer än 35 ⟶ 4 000 kronor

Trafiksäkerhetskamerorna finns för din och andras skull

Trafiksäkerhetskameror, även kallade fartkameror eller hastighetskameror, finns placerade runt om i Sverige, mestadels på de vägar där de gör mest nytta. I dagsläget finns det runt 2338 kameror och man beräknar att de räddar runt 20 liv per år.

Dessutom är det så att ett stort antal personer undviker att bli allvarligt skadade i trafiken, helt enkelt genom att dessa kameror är utplacerade och får trafikanter att sakta ner. Och det är just det fartkamerorna gör, de ser till så att trafikanter sänker sin hastighet. Förutom att hastigheten hos fordonen sänks minskar även buller och utsläpp på vägarna.

Fakta om fartkameror

Kamerorna mäter fordonets hastighet med hjälp av en radar. Om hastighetsbegränsningen överskrids fotograferas också bilen, för att identifiera föraren. Nedan presenterar vi några fakta om fartkameror. Dessa fakta och mer information finns på Trafikverkets webbplats:

 • Cirka 2338 trafiksäkerhetskameror fanns vid utgången av 2021.

 • Dessa sparar cirka 20 liv per år.

 • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.

 • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.

 • Endast de som kör för fort fotograferas.

 • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

 • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Eftersom det är ren fakta att hastigheten ökar både risken för olycka och påverkar skadeläget vid en olycka, är det riktigt viktigt att inte köra för snabbt. Även om du har riktigt bråttom någonstans. Eftersom att trafiksäkerhetskamerorna får bilister att sänka hastigheten räddar de också liv.

Slutligen: Så undviker du fortkörningsböter eller indraget körkort

Det är inte så svårt att faktiskt se till att du som bilist undviker både fortkörningsböter och risken för att få körkortet indraget en tid. Håll koll på skyltarna längs vägen som visar hastighetsgränserna. Siffran anger som bekant den maximala hastigheten du får köra. Tänk på dina medtrafikanter och se till att köra så säkert som möjligt ute på vägarna.


💡 Relaterade artiklar

Kontrollera innan för att undvika dyra dolda överraskningar.

Visa CARFAX-exempel