HemsidanBloggKontrollera bilVad du kommer att hitta på ditt besiktningsprotokoll och vad det betyder
30 mars 2022

Vad du kommer att hitta på ditt besiktningsprotokoll och vad det betyder

  1. Detta kontrollerar bilprovningen
  2. Godkänd besiktning och besiktning med anmärkning
  3. Situationer då en ny registreringsbesiktning krävs

Alla fordon behöver utvärderas för att se till att de är i ett gott skick, ur både miljö- och säkerhetssynpunkt. När ditt fordon besiktats får du ett besiktningsprotokoll med resultaten. CARFAX har sammanställt en lista med möjliga resultat och vad de betyder för dig som ägare och förare av bilen.

Detta kontrollerar bilprovningen

Under kontrollbesiktningen kollar en besiktningstekniker om det finns några fel på bilen. De tittar om reflexer, backspeglar och lampor fungerar på utsidan. Om motorutrymmet ser ut som det ska och inte läcker bränsle eller andra vätskor. Inuti fordonet kontrollerar teknikern vindrutan, bilbälten, lastsäkringsutrustning om det finns någon sådan samt om det finns en varningstriangel i fordonet.

De kommer även att provköra bilen för att kontrollera bromsarna, signalanordningen, hastighetsmätaren och att vindrutetorkare fungerar som de ska. Om du åker med under provkörningen har du möjlighet att ställa frågor till teknikern om din bil – vilket kan vara nyttigt eftersom informationen inte kommer från en verkstadstekniker utan är opartisk. Det finns med andra ord inget vinstintresse.

Kolla detta på bilen inför besiktningen

Innan du tar bilen till Bilprovningen för att besiktiga denna finns det ett antal kontroller du själv kan göra – samt åtgärda. Detta kan förhindra att du får anmärkningar på själva kontrollen hos Bilprovningen. Kolla bland annat detta:

✔️ Att vindrutetorkare och vindrutespolare fungerar som de ska ✔️ Att blinkers och belysning fungerar (även lampan vid registreringsskylten) ✔️ Att tutan fungerar ✔️ Att alla säkerhetsbälten fungerar ✔️ Att det finns en varningstriangel i bilen ✔️ Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm ✔️ Att backspeglarna är hela och sitter fast ✔️ Att batteriet sitter fast ordentligt ✔️ Att oljenivån i motorn är okej (se bilens instruktionsbok) ✔️ Att den löstagbara dragkroken och dess nyckel ligger i bilen

Mer om hur en besiktning går till kan du läsa vidare om på Bilprovningens hemsida.

Godkänd besiktning och besiktning med anmärkning

Om ditt fordon klarat besiktningen utan problem, står detta givetvis att läsa i ditt besiktningsprotokoll. Detta är naturligtvis det resultat man är ute efter att uppnå med besiktningen. Vad du däremot inte vill efter genomförd fordonsbesiktning är att få en anmärkning. Beroende på vilken typ av anmärkning du får, så får de olika följder. Du kan läsa dem i följande lista, listade från minst till mest allvarliga:

1. Anmärkning utan krav på efterkontroll

Om besiktningen visar att ett problem med ditt fordon finns men inte är speciellt allvarligt, får du ta hand om detta på egen hand utan ett krav på efterkontroll hos bilbesiktningen. Du får dock inte köra din bil mer än nödvändigt förrän det upptäckta problemet har åtgärdats. Om du skulle bli stoppad av polisen, och problemet inte är omhändertaget ännu, så måste en ny besiktning genomföras.

Om samma anmärkning görs vid nästa besiktningstillfälle krävs en efterkontroll inom en viss tid efter besiktningen för att säkerställa att problemet är löst.

2. Anmärkning med krav på efterkontroll

Om besiktningsföretaget upptäcker ett problem som bedöms som allvarligt kommer du att vara tvungen att reparera fordonet, och sedan göra en efterkontroll för att visa att problemet är åtgärdat. Du bör inte använda fordonet förrän allting är reparerat, och om du låter bli att ta in bilen på en efterkontroll kommer ett körförbud på din bil att utfärdas.

3. Anmärkning som innebär körförbud

Den mest allvarliga situationen som kan uppstå vid en bilbesiktning är att besiktningsprotokollet kommer med ett körförbud. Detta betyder att ditt fordon måste tas direkt till en verkstad för reparation. Du får inte köra dit bilen själv utan måste forsla dit den med hjälp av bärgningsbil. När bilen är färdigreparerad är du tillåten att åka den kortaste vägen tillbaka till besiktningsstället för efterkontroll. Körförbudet gäller tills efterkontrollen är gjord, men du kan alltid överklaga körförbud hos Transportstyrelsen.

Situationer då en ny registreringsbesiktning krävs

Ditt fordon kan behöva genomgå en ny registreringsbesiktning om fordonet vid en så kallad flygande inspektion eller vid en kontrollbesiktning upptäcks vara modifierat eller ombyggt. Detta kan dessutom inträffa i vissa fall när det gäller fordon i mycket dåligt skick. Registreringsbesiktningar är till för att:

  • Identifiera fordonet

  • Bestämma vilka detaljer som behöver skrivas in i vägtrafikregistret

  • Se till att fordonet lever upp till alla krav och bestämmelser

Om man inte har en godkänd registreringsbesiktning inom en månad efter att kravet ställts, utfärdas ett körförbud tills bilen lever upp till rätt säkerhetsstandard.

Extra information om ditt besiktningsprotokoll

Dessa olika resultat, listade ovan, kan finnas på ditt protokoll. Utöver detta är det brukligt att protokollet innehåller en lista på vilka delar av fordonet som kontrollerats under besiktningen.

Få en kopia på ditt besiktningsprotokoll

Ditt protokoll hanteras officiellt av Transportstyrelsen, men om du vill ha en kopia på ett tidigare protokoll måste besiktningsstället som utförde besiktningen kontaktas.


💡 Relaterade artiklar

Kontrollera innan för att undvika dyra dolda överraskningar.

Visa CARFAX-exempel