Strona głównaBlogWskazówki i sugestieRejestracja auta używanego w Polsce krok po kroku
16 październik 2023

Rejestracja auta używanego w Polsce krok po kroku

 1. Najnowsze zmiany przepisów dotyczące rejestracji pojazdów używanych w Polsce
 2. Zgłoszenie nabycia pojazdu
 3. Przerejestrowanie samochodu używanego zakupionego w Polsce
 4. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z UE
 5. Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego spoza UE
 6. Rejestracja auta, a brak ubezpieczenia OC

Zakup auta używanego jest bardzo często związany ze sporym stresem i niemałą odpowiedzialnością. Wie o tym każdy kierowca, który mierzył się z tym wymagającym zadaniem. Jednak po zakupie samochodu należy dopełnić jeszcze wielu innych formalności m.in. takich jak rejestracja pojazdu oraz zgłoszenie jego nabycia. Każdy samochód poruszający się po polskich drogach musi być zarejestrowany. Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego wiąże się z pewnymi nieprzyjemnościami związanymi np. z karą finansową.

W naszym kraju istnieją precyzyjne procedury związane z rejestracją pojazdów. Za ich uregulowanie odpowiada Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o kierujących pojazdami: Prawo o ruchu drogowym. Jest to podstawowy akt prawny określający niezbędne działania i zasady związane z procesem rejestracji pojazdów. Ustawa ta jest na bieżąco aktualizowana, aby dostosować przepisy do zmieniających się okoliczności oraz standardów bezpieczeństwa na drogach. Rejestracja samochodu nie jest procesem uniwersalnym, a wytyczne różnią się w zależności od statusu zakupionego pojazdu. Dla przykładu, właściciele aut zakupionych za granicą muszą liczyć się z dopełnieniem innych formalności, niż jak się to ma w przypadku samochodów nabytych na rynku krajowym. Wymagane dokumenty, opłaty oraz wnioski różnią się od siebie w zależności od wielu zmiennych.

W naszym praktycznym przewodniku krok po kroku omawiamy niezbędne działania, których podjęcie, powinno pozwolić przejść przez proces rejestracji auta spokojniej i bez niepotrzebnych zaskoczeń.

Najnowsze zmiany przepisów dotyczące rejestracji pojazdów używanych w Polsce

Na początku roku 2022 wprowadzono znaczące zmiany związane z rejestracją samochodów osobowych w Polsce. Wcześniej zakup pojazdu używanego wiązał się z koniecznością wymiany tablic rejestracyjnych. Aktualne przepisy pozwalają na zachowanie dotychczasowych numerów pod warunkiem, że auto zostało zakupione w Polsce. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wymianą i wydaniem nowych tablic rejestracyjnych. Od 4 września 2022 roku właściciele pojazdów nie są również zobowiązani płacić za wydanie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej.

Natomiast od 1 lipca 2023 roku z dniem zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, weszły nowe przepisy dotyczące czasu zgłoszenia zbycia oraz nabycia samochodu, a także rejestracji pojazdów z zagranicy. Aktualnie mamy na to już nie 60, a 30 dni od daty transakcji lub momentu importu auta. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary od 200 PLN do nawet 1000 PLN. Ponadto od lipca 2023 roku przy rejestracji pojazdu nie jest pobierana już opłata ewidencyjna, co oznacza nieznaczne zmniejszenie kosztów całej procedury.

Przepisy rejestracyjne w Polsce zmieniają się dosyć dynamicznie, dlatego zalecamy przed udaniem się do urzędu w celu rejestracji samochodu używanego, kontakt telefoniczny lub odwiedzanie stron internetowych danych wydziałów komunikacji. Tam powinny się znajdować najaktualniejsze informacje dotyczące rejestracji pojazdów w Polsce.


💡Warto wiedzieć: Jeśli wyrazimy chęć zachowania tablic po poprzednim właścicielu, warto pamiętać, że muszą one spełniać określone warunki. Ustawa o ruchu drogowym dopuszcza możliwość pozostawienia czytelnych i dobrze zachowanych tablic rejestracyjnych. Ponadto powinny posiadać białe tło oraz ujednolicony symbol „UE”, a także nosić znamiona państwa rejestracji pojazdu, w tym przypadku polskiego oznaczenia „PL”.


Zgłoszenie nabycia pojazdu

W tej kwestii panuje wiele nieporozumień. Warto pamiętać, że samo zgłoszenie zmiany właściciela nie jest równoznaczne z procesem przerejestrowania pojazdu. Są to dwie oddzielne procedury nie zawsze zależne od siebie. Każdy kupujący ma prawny obowiązek zawiadomienia starosty o transakcji nabycia auta w przeciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu w Polsce. Zgłoszenia można dokonać w wydziale komunikacji np. podczas rejestracji, ale także online oraz drogą pocztową. Brak wywiązania się z obowiązku grozi surową karą finansową nawet do 1000 PLN. Informacje potrzebne do zgłoszenia nabycia pojazdu to m.in. dane pojazdu w tym (VIN, marka, model itp.); dane zbywcy oraz dokument poświadczający zmianę własności np. (faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży).

Przerejestrowanie samochodu używanego zakupionego w Polsce

Obecnie, mimo że nie ma obowiązku przerejestrowania pojazdu zakupionego w Polsce, to jednak zaleca się, aby w dowodzie rejestracyjnym znajdowały się aktualne informacje na temat właściciela auta. Należy również pamiętać, że już od 1 stycznia 2024 roku zmienią się przepisy, a przerejestrowanie pojazdu zakupionego w Polsce będzie czynnością obowiązkową. Nowi właściciele będą mieli 30 dni na dopełnienie wszelkich formalności, a ich zaniechanie będzie wiązało się z karami finansowymi. Samochód zakupiony w Polsce przez osobę fizyczną możemy przerejestrować we właściwym miejscu zamieszkania wydziale komunikacji. Mogą to być: urząd starostwa powiatowego, urząd miasta (miasta na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy (Warszawa).

Niezbędne dokumenty do przerejestrowania samochodu używanego zakupionego w Polsce

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu oraz niezbędne oświadczenia;

 2. Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny itp.);

 3. Dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość);

 4. Dowód rejestracyjny;

 5. Karta pojazdu (jeśli była wydana);

 6. Potwierdzenie zawarcia polisy OC;

 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeglądu technicznego;

 8. Tablice rejestracyjne (nawet jeśli nie zmieniamy numerów);

 9. Dowód opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych „PCC” (w przypadku zakupu auta od osoby fizycznej niebędącej płatnikiem podatku VAT);

 10. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Informacje dotyczące odbioru nowego dokumentu można sprawdzić na stronie internetowej info-car.pl.

Koszty związane z przerejestrowaniem używanego auta w Polsce

Warto mieć na uwadze, że koszt przerejestrowania pojazdu może się różnić w zależności od wybranego wariantu. Rejestracja z standardowymi tablicami rejestracyjnymi to koszt 160 PLN, natomiast indywidualne tablice rejestracyjne wiążą się z opłatą 1080 PLN. Jeśli jest to samochód używany, zarejestrowany w Polsce i zachowujący dotychczasowe tablice rejestracyjne przy wydaniu pozwolenia czasowego, opłata wyniesie 80 PLN. Przerejestrowanie samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego wiązać się będzie z kosztem 66,50 PLN. Kosztem dodatkowym może być opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 PLN.


❗️Ważne: W Wydziałach Komunikacji akcepteptowane są wyłącznie oryginalne dokumenty. Złożenie kopii może skutkować odmową rejestracji pojazdu.


Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z UE

W samym roku 2022 Polacy zarejestrowali ponad 700 tysięcy samochodów osobowych sprowadzonych z zagranicy. Warto pamiętać, że importowane samochody używane przyjeżdżają do Polski w różnym stanie, dlatego zweryfikowanie ich historii oraz stanu technicznego jest bardzo istotne. Już dziś możesz sprawdzić, czy profesjonalny Raport Historii Pojazdu CARFAX posiada informacje na temat Twojego samochodu osobowego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z UE

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu oraz niezbędne oświadczenia;

 2. Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży);

 3. Dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość);

 4. Potwierdzenie zawarcia polisy OC;

 5. Oświadczenie o imporcie pojazdu z zagranicy;

 6. Dowód rejestracyjny;

 7. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku;

 8. Zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy;

 9. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeglądu technicznego;

 10. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (jeśli jest taka potrzeba);

 11. W razie potrzeby tłumaczenie uwierzytelnione na język polski wszelkiej dokumentacji w języku obcym.

Po złożeniu kompletu dokumentów w wydziale komunikacji, otrzymujemy od urzędnika decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, a także tymczasowe tablice rejestracyjne oraz pozwolenie ważne przez 30 dni. Przed upływem terminu ważności czasowego pozwolenia, należy stawić się w stosownym wydziale komunikacji po odbiór „twardego dowodu rejestracyjnego”. Informacje dotyczące gotowego do odbioru dokumentu można zdobyć telefonicznie w odpowiednim do rejestracji urzędzie lub na stronie internetowej info-car.pl. W momencie odbioru nowego dowodu rejestracyjnego, należy mieć przy sobie tymczasowe pozwolenie, a także aktualną polisę OC.


💡Warto wiedzieć: Warto zaznaczyć, że w przypadku samochodów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej, państw członkowskich Konfederacji Szwajcarskiej oraz EFTA, tłumaczenie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli dowód rejestracyjny zawiera kody ujednolicone.


Koszty rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z UE

Koszty rejestracji pojazdu różnią się w zależności od wybranego wariantu. Rejestracja auta sprowadzonego z kraju UE w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych to koszt 160 PLN, natomiast indywidualne tablice rejestracyjne wiążą się z opłatą 1080 PLN. W skład wspomnianych opłat wliczają się pomniejsze opłaty takie jak:

 • Tablice rejestracyjne zwyczajne: 80 PLN

 • Tablice rejestracyjne indywidualne: 1000 PLN

 • Dowód rejestracyjny: 54 PLN

 • Pozwolenie czasowe: 13,50 PLN

 • Nalepka legalizacyjna: 12,50 PLN

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego spoza UE

Rejestracja samochodu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem większej ilości obowiązków. Przed wizytą w wydziale komunikacji trzeba uregulować opłaty związane z cłem, akcyzą oraz podatkiem VAT. Ponadto warto pamiętać, że samochody sprowadzone spoza terenu UE mogą wymagać pewnych dostosowań, aby mogły przejść badanie techniczne na SKP, a tym samym legalnie poruszać się po polskich drogach.

W Polsce auta sprowadzone z zagranicy najczęściej pochodzą z USA oraz Kanady. Bardzo często można trafić na egzemplarz w bardzo dobrym stanie technicznym, jednak nie zawsze musi tak być. Aby uniknąć niespodzianek sprawdź, czy profesjonalny Raport Historii Pojazdu CARFAX posiada informacje na temat Twojego auta sprowadzonego spoza UE.

Niezbędne dokumenty podczas rejestracji samochodu sprowadzonego spoza UE

 1. Wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu oraz niezbędne oświadczenia;

 2. Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży);

 3. Dokument tożsamości (dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość);

 4. Potwierdzenie zawarcia polisy OC;

 5. Oświadczenie o imporcie pojazdu z zagranicy;

 6. Dowód rejestracyjny;

 7. Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku;

 8. Zaświadczenie o przejściu odprawy celnej;

 9. Potwierdzenie zapłaty akcyzy;

 10. Zaświadczenie opłaty podatku VAT;

 11. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeglądu technicznego z polskiej SKP;

 12. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (jeśli jest taka potrzeba);

 13. Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski niezbędnej dokumentacji w języku obcym.

Koszty rejestracji samochodu sprowadzonego spoza UE

Same koszty rejestracji auta sprowadzonego spoza UE wyglądają tak samo jak w przypadku auta sprowadzonego z UE, w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych musimy liczyć się z zapłatą 160 PLN, natomiast indywidualne tablice rejestracyjne to koszt 1080 PLN. W skład wspomnianych kwot wliczają się opłaty takie jak:

 • Tablice rejestracyjne zwyczajne: 80 PLN

 • Tablice rejestracyjne indywidualne: 1000 PLN

 • Dowód rejestracyjny: 54 PLN

 • Pozwolenie czasowe: 13,50 PLN

 • Nalepka legalizacyjna: 12,50 PLN

Podobnie jak w przypadku rejestracji auta z UE. Po złożeniu kompletu dokumentów w urzędzie otrzymujemy od urzędnika decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, a także tymczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowe pozwolenie ważne przez 30 dni. Przed upływem terminu ważności czasowego pozwolenia, należy stawić się w stosownym wydziale komunikacji po odbiór „twardego dowodu rejestracyjnego”. Informacje dotyczące gotowego do odbioru dokumentu można zdobyć telefonicznie w instytucji rejestrującej samochód lub na stronie internetowej info-car.pl. W momencie odbioru nowego dowodu rejestracyjnego, należy mieć przy sobie tymczasowe pozwolenie, a także aktualną polisę OC.


❗️Uwaga: Zgodnie z postanowieniem art. 71 ust. 7 ustawy: Prawo o ruchu drogowym, każdy nowy właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy (z terytorium UE lub spoza UE) jest zobowiązany do zarejestrowania pojazdu na terytorium Polski w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą finansową w kwocie od 200 PLN do nawet 1000 PLN.


Rejestracja auta, a brak ubezpieczenia OC

Warto pamiętać, że każdy samochód poruszający się po polskich drogach musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Udając się do urzędu bez ważnego ubezpieczenia OC, najprawdopodobniej spotkamy się z odmową rejestracji naszego nowego pojazdu. Pamiętajmy, że zakup ubezpieczonego auta w Polsce jest równoznaczny z przeniesieniem polisy OC na nabywcę. Jeśli kontynuacja ubezpieczenia poprzedniego właściciela nas nie interesuje, istnieje również możliwość zakupu innej, zgodnej z własnymi preferencjami polisy OC. Należy wtedy skontaktować się z towarzystwem, w którym auto jest obecnie ubezpieczone celem wypowiedzenia umowy, aby uniknąć komplikacji i potencjalnych kosztów wynikających z automatycznego przedłużenia ubezpieczenia. Brak ważnej polisy OC poskutkuje nie tylko odrzuceniem wniosku o rejestrację, lecz także nałożeniem dotkliwej kary finansowej. UFG w roku 2023 za niezarejestrowanie samochodu osobowego w terminie przewiduje kary w wysokości nawet do 7200 PLN.

Pomoc w rejestracji samochodu

Jeśli proces rejestracji pojazdu wydaje się dla nas nie do przeskoczenia, nie ma się czym martwić. Na rynku istnieje wiele firm świadczących usługi w zakresie rejestracji używanych samochodów osobowych. Zakres ich działalności i świadczonej pomocy może różnić się w zależności od danego podmiotu. Jednak bez problemu powinniśmy poradzić sobie ze znalezieniem firmy, świadczącej doradztwo w zakresie rejestracji aut. Istnieją również podmioty, które po udzieleniu pełnomocnictwa udadzą się do wydziału komunikacji w naszym imieniu i dopełnią wszelkich formalności za nas. Zwłaszcza w przypadku aut zakupionych za granicą taka pomoc może okazać się wyjątkowo przydatna. Ceny za usługi firm rejestrujących auta w Polsce mogą się różnić w zależności od wielu zmiennych. Można się spodziewać, że koszty takich usług będą mieściły się w przedziale od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.


💡 Powiązane artykuły

Jeśli sprawdzisz to wcześniej, możesz uniknąć przykrych niespodzianek.

Zobacz przykład CARFAX