HemsidanPressCARFAX medverkar till försäkringsbolaget If:s rapport Bilbrottsbarometern
23 april 2024

CARFAX medverkar till försäkringsbolaget If:s rapport Bilbrottsbarometern

I den årliga rapporten Bilbrottsbarometern belyser försäkringsbolaget If olika aspekter på bilbrottslighet. I 2024 års rapport belyses bland annat problematiken med spridningen av personuppgifter på nätet. Som underlag och källa till rapporten har If bland annat intervjuat CARFAX.

I Bilbrottsbarometern 2024 presenterar If trender, statistik och åtgärdsförslag för att minska bilbrottsligheten. Ett av förslagen i rapporten handlar om att allmänhetens tillgång till personuppgifter i bilregistret behöver begränsas. Det noteras att finns flera svenska sajter som genom ett så kallat frivilligt utgivningsbevis tillhandahåller möjlighet att göra sökningar i databaser med en mängd samkörda register och stor mängd känslig personlig data. Där kan användarna fritt plocka fram och kartlägga enskilda individer, exempelvis utifrån vilka bilar och andra fordon personen i fråga äger. Kriminella krafter kan därmed dra nytta av söktjänsterna för att mycket träffsäkert planera tillgrepp av både bildelar och hela fordon.

- Transparens, förtroende och integritet kopplat till begagnade fordon är centralt för att skydda individer från bedrägerier och andra risker vid köp av en begagnad bil. CARFAX vet utifrån vår mångåriga och internationella erfarenhet att det är möjligt att värna transparensen utan att sprida känslig personlig data och äventyra tryggheten för den enskilde bilägaren. Jag är glad att vi kunnat bidra med kunskap och erfarenhet kopplat till den viktiga fråga som Ifs arbete med Bilbrottsbarometern innebär, säger Frank Brueggink, grundare och Managing Director på CARFAX Europe.

Sedan i höstas pågår en statlig utredning som har i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter.

- Vi välkomnar att den svenska regeringen har beslutat att granska frågan om hur vi kommer till rätta med spridningen av känsliga personuppgifter i samhället. CARFAX ser fram emot att ta del av den statliga utredningens förslag på hur systemet med frivilligt utgivningsbevis kan ändras och tvinga fler aktörer att ta ansvar för hur personuppgifter görs tillgängliga och sprids, säger Frank Brueggink.

Ifs Bilbrottsbarometern för 2024 går att läsa här.

Kontrollera innan för att undvika dyra dolda överraskningar.

Visa CARFAX-exempel