HemsidanPressCARFAX välkomnar regeringens beslut om att utreda skyddet för personuppgifter
25 oktober 2023

CARFAX välkomnar regeringens beslut om att utreda skyddet för personuppgifter

Den 19 oktober fattade den svenska regeringen beslut om att tillsätta en utredning se över grundlagsskyddet för söktjänster som bland annat offentliggör personuppgifter som adress, telefonnummer, ålder och andra uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden. Syftet med utredningen är att stärka skyddet för den personliga integriteten. CARFAX välkomnar regeringens beslut och ser fram emot att bidra i utredningens arbete.

CARFAX verkar på en internationell marknad och tillhandahåller fordonshistorik till privatpersoner, företag och myndigheter. Vårt uppdrag är att genom denna information dagligen hjälpa miljontals människor att köpa en begagnad bil tryggt och säkert. Detta kan vi göra utan att koppla ihop fordonsuppgifter med känslig personlig information relaterad till fordonets ägare. Vår vision är en transparent och rättvis marknad för begagnade bilar för alla.

Att fri journalistik och yttrandefrihet skyddas av grundlagen genom åtgärder, som exempelvis frivilliga utgivningsbevis är ämnat att skydda, är något vi helt står bakom. Men att rent kommersiella aktörer som tillhandahåller söktjänster tillåts agera helt oberoende av den europeiska dataskyddslagstiftningen, GDPR, och utnyttja detta system, som i grunden är avsedd att skydda helt andra saker, tycker vi är fel. Enligt vad CARFAX erfar finns inget annat land i Europa som tillåter verksamheter att på ett så flagrant sätt undgå GDPR-lagstiftningen, som i grunden handlar om att skydda och skapa trygghet för privatpersoner.

I dag förekommer söktjänster på den svenska marknaden som helt utan begränsningar eller under tillsyn tillåts samköra sina databaser med känsliga persondata och fordonsregistret och gör söktjänsterna tillgängliga för allmänheten. Sådana söktjänster kan drabba individer hårt och skulle kunna öka risken för inbrott, övergrepp och stölder genom publicering av exempelvis hemadress, personnummer och fordonsinnehav. Men det riskerar även att, beklagligt nog, skapa en allmän misstro mot en hel bransch i vilken CARFAX agerar och som på ett ansvarsfullt sätt erbjuder tjänster för att skydda och hjälpa individer kopplade till köp av begagnade fordon.

Den utredning som regeringen nu fattat beslut om är mot bakgrund av dessa skäl mycket välkommen. CARFAX ser fram emot att följa och bidra i utredningens arbete som endel utifrån fordonsbranschens perspektiv.

Presskontakt

En CARFAX-representant är tillgänglig för intervjuer. Vänligen kontakta pressansvarige Marcel Rotzoll på mrotzoll@carfax.eu eller +49 (0) 173 717 6972.

Kontrollera innan för att undvika dyra dolda överraskningar.

Visa CARFAX-exempel