Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van CARFAX Europe GmbH, Lindwurmstraße 122d, 80337 München, Duitsland, Kvk: 66480108 (hierna "CARFAX") en zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen CARFAX en consumenten via carfax.eu/nl CARFAX behoudt zicht het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

CARFAX Europe GmbH
Lindwurmstraße 124
80337 München Duitsland
support@carfax.nl
DE256678813

2. HET AANBOD

CARFAX zal op de site carfax.eu/nl duidelijk en nauwkeurig aangeven wat het aanbod is, hoe lang dit aanbod geldt en welke rechten en verplichtingen hier aan verbonden zijn.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling plaats en u hiervan per email een ontvangstbevestiging van ons ontvangt.

4. DE LEVERING

Nadat u het bestelproces doorlopen heeft zal CARFAX u een email sturen met een link die u 30 dagen toegang verschaft tot de door u opgevraagde rapport(en). U kunt de bestelde rapport(en) in deze periode zo vaak inzien als u wilt.

5. LICENTIE/EIGENDOM

Bij aankoop van een autorapport ("VHR" Vehicle History Report, Voertuig Historie Rapport) verleent CARFAX de klant een beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de gegevens in het rapport te bekijken en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële gebruiksdoeleinden.

6. BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEGANKELIJKHEID EN HET GEBRUIK

CARFAX kan uw bestelling weigeren wanneer CARFAX van mening is dat de rapporten zullen worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor CARFAX. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de rapporten of de database;

  • Kopieert, doorverkoopt of ergens publiceert,
  • Commercieel gebruikt op het gebied van autohandel of op andere gebieden die CARFAX relevant acht,
  • Wijzigt door labels, auteursrechtenverwijzingen en eigendomsaanwijzingen op autorapporten van CARFAX (en de bijbehorende documentatiecomponenten) te vervangen, te wijzigen of aan te passen.

Het is niet toegestaan om de hele inhoud van de database of substantiële delen daarvan te vervreemden/ontrekken/hergebruiken of om deze kwalitatief of kwantitatief te evalueren. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij 'screen scraping'.

7. HERROEPPINGSRECHT

Indien u niet tevreden bent over ons product dan kunt u binnen 14 dagen zonder reden de aankoop annuleren. Aan deze annulering zijn geen extra kosten verbonden. U kunt dit doen door ons contactformulier via onze FAQ pagina in te vullen met daarin duidelijk aangegeven wat de reden van uw annulering is. CARFAX zal binnen 14 dagen de annulering verwerken en het aankoopbedrag terugstorten op uw bankrekening.

8. DE PRIJS

De prijzen die worden vermeld op de website zijn actuele prijzen. Alle prijzen worden inclusief btw getoond.

9. BETALING

U kunt betalen met een creditcard (American Express, MasterCard of Visa) of iDEAL. CARFAX zal u per mail een betalingsbewijs verzenden. In geval u de verkeerde betaalgegevens heeft opgegeven moet u CARFAX hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als u niet binnen 14 dagen aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal CARFAX u eenmalig een herinnering sturen en u de mogelijkheid geven om alsnog binnen 14 dagen aan u betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling na het 2e 14-dagen termijn is CARFAX gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente te rekenen en de door CARFAX gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

10. KLACHTENREGELING

Af en toe gaat er iets mis met een bestelling. Dat is vervelend, vooral voor u. Mocht u daarover een klacht hebben, laat het ons dan snel weten via support@carfax.nl. CARFAX zal het zo snel mogelijk proberen op te lossen.

Als u daarna nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u CARFAX daarvan op de hoogte stellen via support@carfax.nl

Als u en CARFAX er samen niet uitkomen kunt u terecht bij het Europese ODR-platform via http://ec.europa.eu/consumers/odr

11. FORUMKEUZE & TOEPASSELIJK RECHT

Op overeenkomsten tussen u en CARFAX waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Duits recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechtbank van München, Duitsland bevoegd.