Splošni pogoji poslovanja

Zahvaljujemo se ti, da si izbral podjetje CARFAX Europe GmbH.

Ti splošni pogoji poslovanja (SPP) veljajo za vse pogodbe med podjetjem CARFAX Europe GmbH (CARFAX) in uporabniki/uporabnicami ali podjetniki/podjetnicami, sklenjene na našem spletnem mestu www.carfax.eu, ki omogočajo dostop do zgodovine rabljenih vozil CARFAX.

Uporabnik/uporabnica je v skladu s 13. členom občega državljanskega zakonika (ODZ) opredeljen/-a kot vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel z namenom, ki ga pretežno ni mogoče pripisati niti njeni gospodarski niti poklicni dejavnosti (v nadaljevanju “stranka”). Podjetnik/podjetnica v smislu 14. člena ODZ je fizična ali pravna oseba ali pravno sposobna osebna družba, ki ob sklenitvi pravnega posla izvaja svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti (v nadaljevanju “poslovna stranka”).

Če se ne strinjaš z vsem pogoji, ki so opisani v nadaljevanju, ne smeš ustvariti računa CARFAX ali/in dostopati do spletnega mesta ali delov storitev družbe CARFAX ali/in jih uporabljati. Natančno preberi ta dokument. Vsebuje namreč pomembne informacije glede tvoji pravic in obveznosti ter omejitev in izključitev, ki veljajo zate.

1 Sklenitev pogodbe in veljavnost dobroimetja

1.1 Ob sklenitvi pogodbe velja za stranke in poslovne stranke naslednje: Predstavitve storitev, ki so na voljo prek spletnega mesta CARFAX, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe. Ob naročilu se zavezujoča ponudba prenese na sklenitev pogodbe.

S klikom gumba za “takojšnji nakup” oddaš zavezujoče naročilo za izbrani paket. Po poslanem naročilu boš na svoj elektronski naslov prejel potrditev o prejemu naročila. Zavezujoča pogodba se izoblikuje z dostopom do potrditve naročila, ki hkrati predstavlja potrditev naročila in v dodatku vsebuje splošne pogoje poslovanja. Splošne pogoje poslovanja lahko prikličeš kadarkoli.

1.2 Veljavnost dobropisa Veljavnost kupljenega dobroimetja traja največ 4 leta. Nato samodejno propade. Rok se izteče štiri (4) leta po nakupu.

2 Licenca in obseg storitev

2.1 V primeru nakupa dostopa do zgodovine rabljenih vozil CARFAX zagotavlja podjetje CARFAX omejeno, neprenosljivo in neekskluzivno licenco za dostop in uporabo informacij iz tega sporočila za osebne namene, kadar gre za stranko, in za komercialne namene, kadar gre za poslovno stranko.

2.2 Komercialni nameni (dovoljena komercialna uporaba) zajemajo dejanski ali nameravan nakup rabljenih vozil za prodajo tretjim osebam ter tematska področja, kot so financiranje vozil, priprava zavarovalnih polic, pregled in ocena vozil. Za druge komercialne namene, na primer oglaševanje vozil prek tretjih oseb ali uporabo storitev CARFAX, potrebuješ izrecno dovoljenje podjetja CARFAX. Ko podjetje CARFAX sprejme naročilo, kot je opisano v 1. točki, velja naslednje:

2.2.1 Zgodovina rabljenih vozil CARFAX je vidna 30 dni. V tem časovnem obdobju imaš neomejen dostop do zgodovine rabljenih vozil CARFAX, vključno s posodobitvami podatkov. Po samodejnem poteku lahko dostop kadarkoli obnoviš.

2.2.2 Dostop do zgodovine rabljenih vozil CARFAX ni na voljo v primeru višje sile in drugih okoliščin, nad katerimi podjetje CARFAX nima nadzora, ter nepravilnega delovanja ali vzdrževanja sistema.

2.3 Stranka ali poslovna stranka se zaveda, da so lahko podatki, ki jih podjetje CARFAX pridobiva iz javnih institucij ali drugih virov ter uporablja v svoji zgodovini rabljenih vozil, napačni ali pomanjkljivi. Zato podjetje CARFAX ne prevzema nobene garancije ali zagotovila za pravilnost ali popolnost zgodovine rabljenih vozil CARFAX in ne prevzema nobene odgovornosti.

Stranka ali poslovna stranka razume, da niso na voljo vsi podatki iz vseh držav in da CARFAX nima dostopa do lastnih podatkov, ki bi lahko bili na voljo drugim partnerjem. Stranka oz. poslovna stranka prav tako razume, da lahko med prejemom določenih podatkov preko podjetja CARFAX in vključitvijo teh informacij v zgodovino rabljenih vozil CARFAX preteče nekaj časa. Stranka oz. poslovna stranka se zaveda, da iz zgodovine rabljenih vozil ni mogoče sklepati o stanju vozila in da stranka oz. poslovna stranka prevzame polno odgovornost v zvezi s svojo odločitvijo in transakcijami, ki jih izvede na podlagi uporabe zgodovine rabljenih vozil CARFAX.

V primeru, da je bil v naših poročilih o zgodovini vozil opažen morebitni napaka, je treba o tem pisno obvestiti CARFAX. Stranka ali oseba, ki poda zahtevo, priznava, da lahko CARFAX preiskuje in popravlja poročilo o zgodovini vozila le, če uradni dokumenti ali preverjena izjava dokazujejo, da so informacije netočne.

3 Omejitve dostopa in uporabe

CARFAX si pridržuje pravico do zavrnitve ponudbe za sklenitev pogodbe s stranko ali poslovno stranko ali uveljavitve izredne pravice do odpovedi brez predhodnega opozorila, če je podjetje CARFAX mnenja, da je bila zgodovina rabljenih vozil uporabljena na takšen način, ki negativno vpliva na podjetje CARFAX, kot je opisano spodaj:

Stranka ali poslovna stranka ne sme prodajati, posredovati, razširjati, kopirati ali objavljati popolnih podatkov oz. informacij ali njenih delov, ki jih vsebuje zgodovina rabljenih vozil CARFAX. Nadaljnja prodaja in nadaljnjo širjenje zgodovine rabljenih vozil CARFAX v celoti ali deloma je najstrožje prepovedano.

Celotne vsebine ali bistvenega dela vsebine zgodovine rabljenih vozil CARFAX ni dovoljeno odstraniti in ponovno uporabiti niti v smislu količine besedila ali kakovosti opisa. Ponavljajoče in sistematično odstranjevanje ter ponovna uporaba nebistvenih delov vsebine podatkovnih zapisov, ki implicirajo na trgovanje in onemogočajo normalno uporabo podatkovnih zapisov ali na neprimeren način vplivajo na upravičene interese podjetja CARFAX, ni dovoljeno. Še posebej je nedopusten vsak avtomatiziran dostop do podatkovnih zapisov ali njegova uporaba, npr. s strganjem podatkov ali primerljivimi tehnikami. V primeru, da stranka ali poslovna stranka omogoči vpogled v zgodovino rabljenih vozil CARFAX tretji strani, se stranki ali poslovni stranki onemogoči naslednje:

a) Uporaba zgodovine rabljenih vozil CARFAX ali informacij za nezakonite namene.

b) Razpoložljivost zgodovine rabljenih vozil CARFAX ali informacij določene stranke za nadaljnjo prodajo ali ponovno trženje na kakršenkoli način.

c) Nadaljnje posredovanje zgodovine rabljenih vozil CARFAX ali informacij proizvajalcem motornih vozil ali njihovim hčerinskim podjetjem za financiranje in odobritev leasinga (razen v okviru običajnega trgovanja) ali oglaševalskim agencijam tega proizvajalca motornih vozil.

d) Zamenjava, spreminjanje in/ali urejanje zapisov, napotkov glede avtorskih pravic in informacij o lastništvu zgodovine rabljenih vozil podjetja CARFAX ter sestavnih delov pripadajoče dokumentacije.

e) Analiziranje vsakršne zgodovine rabljenih vozil ali informacij, ki jih ima podjetje CARFAX.

Stranka ali poslovna stranka ne sme podati niti ustne niti pisne izjave proti fizični ali pravni osebi v zvezi s podjetjem CARFAX ali zgodovino rabljenih vozil, ki se ne ujema z določili tega dogovora in informacijami, ki jih vsebuje zgodovina rabljenih vozil.

Stranka ali poslovna stranka se zaveda, da s prenosom ali tiskanjem gradiva, ki je zaščiteno z avtorskim pravom, ali z uporabo podatkov, ki jih pripravi podjetje CARFAX, ne pridobi nobenih lastninskih pravic.

4 Pristojbine

Za dostop do zgodovin rabljenih vozil CARFAX se zaračuna pristojbina ob vnosu veljavne identifikacijske številke vozila (“VIN”) ali veljavne uradne oznake KFZ. V primeru neveljavne številke VIN se prikaže sporočilo o napaki in pristojbine ni treba plačati. Dostop do zgodovine rabljeni vozil CARFAX prav tako ne bo zajet v obračun, če vnesete veljavno številko VIN ali veljavno oznako, vendar podatkov ni mogoče najti. S pridržkom do razdelka 6 v nadaljevanju vračilo zgodovine rabljenih vozil ni mogoče, takoj ko se izvede storitev.

5 Obračun in plačilo

Stranka ali poslovna stranka lahko izvede plačilo s kreditno kartico (npr. MasterCard ali Visa) ali na drug način, določen za posamezno državo. Vse pristojbine, vključno z davkom na dodano vrednost, morajo biti plačane v času trajanja pogodbe.

6 Pravica do preklica – velja le za fizične stranke

6.1 Pravica do preklica – informacije v nadaljevanju veljajo za nakup dostopa do posamezne zgodovine rabljenih vozil CARFAX kakor tudi za nakup dostopa do paketov CARFAX.

Poduk o preklicu

Pravica do preklica Pravico imaš, da to pogodbo prekličeš v roku 14 dni od sklenitve brez navedbe razloga.

Rok za preklic se izteče 14 dni od dneva sklenitve pogodbe. Za uveljavitev pravice do preklica nas moraš o odločitvi za preklic pogodbe obvestiti (CARFAX Europe GmbH, Barthstraße 2-10 80339 München, Faks: +49 (0) 89 540 4562 9900, E-pošta: support@carfax.si z nedvoumno izjavo (npr. pisnim sporočilom po navadni pošti, faksu ali elektronski pošti). Pri tem lahko uporabiš priloženi vzorec obrazca za preklic. Uporaba obrazca ni obvezna. Rok za preklic se upošteva, če pošlješ sporočilo o uveljavitvi pravice do preklica pred iztekom roka za preklic.

Učinki preklica

Če prekličeš to pogodbo, ti moramo takoj oz. najpozneje v roku 14 dni od prejema tvoje odločitve o preklicu te pogodbe povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od tebe. Pri tem povračilu bomo uporabili enako plačilno sredstvo, ki si ga uporabili pri predhodnih transakcijah, razen če se s tabo izrecno dogovorimo kako drugače; v nobenem primeru ti tega povračila ne bomo dodatno zaračunali.

Če pa si naše storitve že uporabljal znotraj roka za preklic, nam moraš plačati določeno vsoto. S pričo celotnega obsega storitev, predvidenih v pogodbi, ustreza ta znesek deležu, ki je bil izveden do točke, na kateri si nas obvestil, da želiš uveljavljati pravico do preklica te pogodbe.

Konec poduka o preklicu

6.2 Izključitev pravice do preklica v skladu s 356. členom, 4. odstavka ODZ izniči predhodno imenovano pravico do preklica v primerih, v katerih je podjetje CARFAX v celoti priskrbelo svojo storitev in je šele začelo z izvajanjem storitve, potem ko je stranka posredovala svoje jasno soglasje in je hkrati spoznala, da bi s polno izpolnitvijo pogodbe s strani podjetja CARFAX izgubila svojo pravico do preklica.

6.3 Vzorčni obrazec za preklic


Vzorčni obrazec za preklic (Ta obrazec izpolni le, če želiš preklicati pogodbo.) - Pošlji na naslov: CARFAX Europe GmbH, Barthstraße 2-10, 80339 München, Nemčija Faks: +49 (0) 89 540 4562 9900 E-pošta: support@carfax.si

Na tem mestu preklicujem pogodbo, ki sem jo sklenil/-a o nakupu sledečega blaga (*)/ opravljanju sledečih storitev (*),

Naročeno dne (*)/prejeto dne (*),

Ime uporabnika/-ce,

Podpis uporabnika/-ce,

Podpis uporabnik/-ce (le v primeru, če boš ta obrazec posredoval v pisni obliki), Datum __________ (*) Neustrezno prečrtaj.


7. 30-dnevna garancija CARFAX za vračilo denarja (razširjena pravica do preklica)

7.1. Poleg zakonite 14-dnevne pravice do preklica nudi podjetje CARFAX tudi 16-dnevno garancijo za vračilo denarja, ki izhaja iz te pravice.

7.2 V primeru nezadovoljstva in ustrezne reklamacije, ki jo posreduješ a support@carfax.si, ti povrnemo 100 % nakupne cene začetnega paketa 1 CARFAX. V primeru nezadovoljstva in ustrezne reklamacije ti povrnemo 100 % nakupne cene za paket 3 CARFAX-ov, če si vnovčil/-a dobroimetje za največ eno zgodovino rabljenih vozil CARFAX. V primeru nezadovoljstva in ustrezne reklamacije ti ovrnemo 100 % nakupne cene za paket 5 CARFAX-ov, če si vnovčil/-a dobroimetje za največ dve zgodovini rabljenih vozil CARFAX.

7.3 V primeru povračila ti bomo poslali potrditveno e-poštno sporočilo. Če si plačal s kreditno kartico, preveri bančni izpisek. Če si izvedel prvotno plačilo s kartico, ki je medtem potekla ali pa je bila stornirana, se obrni na svojo banko. Vračilo se vedno obdela glede na prvotni način plačila in ga ni mogoče posredovati na drugo kartico.

8 Poškodba in jamstvo

8.1 Za stranke Stranke jamčijo za vse kazni ali pristojbine, ki so posledica zlorabe ali nepooblaščene uporabe strankinega računa ali poslovnega računa in/ali zlorabe ali nepooblaščene uporabe gesla/gesel stranke.

8.2 Za poslovne stranke Poslovna stranka mora zagotoviti, da le pooblaščeni zastopniki prejmejo uporabniško ime in geslo za dostop do zgodovine rabljenih vozil CARFAX.

8.3 V primeru, da po lastni krivdi in brez dovoljenja omogoči tretji osebi uporabo računa stranke ali poslovnega računa za dostop do zgodovin rabljenih vozil CARFAX, mora podjetju CARFAX plačati pavšalno pogodbeno kazen v višini 5000 EUR. Poleg tega mora imetnik računa, ki je po lastni krivdi omogočil nepooblaščeno uporabo, plačati dodatnih 25 EUR za vsako zgodovino rabljenega vozila, do katere so dostopale tretje osebe.

8.4 Če se račun stranke ali poslovni račun uporablja za preprodajo zgodovine rabljenih vozil, ki je dostopna prek računa, ali informacij, ki jih vsebuje, je treba družbi CARFAX za vsako preprodano poročilo/informacijeplačati 25 EUR. Poleg tega je treba plačati splošno pogodbeno kazen v višini 5000 EUR.

8.5 Družba CARFAX si pridržuje pravico, da v primeru suma začasno blokira račune strank ali poslovne račune.

9 Omejitev odgovornosti

Podjetje CARFAX je odgovorno, kot sledi: 9.1 Podjetje CARFAX je neomejeno odgovorno za namero in hudo malomarnost ter škodo, ki je posledica posegov v življenje, telo ali zdravje.

9.2 Pri manjši malomarnosti je podjetje CARFAX odgovorno le za kršitev pogodbene dolžnosti (“kardinalna dolžnost”). “Kardinalna dolžnost” v smislu tega določila predstavlja dolžnost, ki pravzaprav omogoča izvajanje te pogodbe, pogodbeni partnerji pa lahko zato praviloma zaupajo v njeno upoštevanje.

9.3 Odgovornost je glede na predhodno točko 9.2 omejena na tipično, predvidljivo škodo.

9.4 Omejitev odgovornosti velja v tem smislu tudi v korist sodelavcev/sodelavk, zastopnikov/zastopnic in pomočnikov/pomočnic pri izpolnjevanju pogodbe s podjetjem CARFAX.

9.5 Morebitna odgovornost podjetja CARFAX za zahteve v skladu z zakonom o jamstvu za proizvode ostaja nedotaknjena.

10 Lastnina (velja za poslovne stranke)

Poslovne stranke priznavajo, da vsebujejo spletno mesto in vse storitve gradivo, blagovne znamke in druge informacije, ki so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Storitve, vključno z vsebino in organizacijo, postavitvami, razporeditvijo in oblikovalskimi elementi spletnega mesta ter vsemi posameznimi stranmi spletnega mesta, kakor tudi vso duhovno lastništvo, ki se neposredno ali posredno nanaša na storitve, ki med drugim vključujejo patente, oblikovalske pravice, avtorske pravice, blagovne znamke, storitvene blagovne znamke, pravice do zbirke podatkov (med drugim tudi informacije, ki jih pripravijo poslovne stranke), poslovne skrivnosti, znanje in veščine in vso delo (s skupnim imenom “duhovno lastništvo”), ki izhaja iz tega, so in ostajajo v lasti podjetja CARFAX in so zaščitene z mednarodnim pravom o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah ter drugimi veljavnimi zakoni.

Poslovna stranka ne sme na noben način poskušati pridobiti pravice, naziva ali interesa do tega lastništva prek registracije, patenta, avtorskega prava ali kako drugače. Poslovna stranka ne sme sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili, omejili ali zmotili lastninsko pravico in/ali pravico do uporabe duhovne lastnine podjetja CARFAX.

11 Nadomestilo škode

Stranka ali poslovna stranka bo podjetju CARFAX plačala odškodnino ter ga neposredno ali posredno zaščitila pred zahtevami, obtožbami in škodo, ki izhaja iz uporabe zgodovin rabljenih vozil CARFAX s strani stranke in se ne ujema z obstoječimi pogoji.

12 Veljavno pravo in pogodbeni jezik

12.1 Ti pogoji upoštevajo pravo Zvezne republike Nemčije ob izključitvi kupnega prava ZN (CISG) in jih je treba tako tudi tolmačiti. Obvezna določila države, v kateri ima stranka običajno svoj sedež, ostanejo pri izbiri prava nedotaknjena.

12.2 O vseh sporih, spornih odločitvah ali zahtevah med podjetjem CARFAX in poslovno stranko, ki nastanejo v povezavi s temi poslovnimi pogoji, odloča sodišče v Münchnu, Nemčija, ob upoštevanju nemškega prava.

12.3 Pogodbeni jezik je slovenščina.

13 Sprememba

13.1 Podjetje CARFAX si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev po sklenitvi pogodbe, če se pojavi potreba po tem, če ne vpliva negativno na tvoj položaj in s tem ne kršimo zaupanja in vere.

13.2 Ti pogoji poslovanja se naknadno redno spreminjajo, da v tvojem interesu izboljšamo svoje storitve, kot odziv na spremembo zakonodaje ali pravosodja ali kot odziv na nepredvidene spremembe, ki brez predelave ali dopolnitve otežijo ali onemogočijo izvajanje pogodbe. Bistvene spremembe pogojev, ki veljajo ob sklenitvi pogodbe, so izključene iz predhodno omenjene upravičenosti do spreminjanju pogojev.

13.3 Podjetje CARFAX bo stranke ali poslovne stranke obvestilo o spremembi v elektronskem sporočilu ali kako drugače, npr. v obliki navodil med postopkom prijave. Obvestilo se posreduje najmanj šest tednov pred uveljavitvijo nameravanih sprememb. Če stranka ali poslovna stranka v šestih tednih ne ugovarja spremembam, se spremembe uveljavijo. Podjetje CARFAX bo v zgoraj omenjenem sporočilu obvestilo stranke oz. poslovne stranke, kaj se bo zgodilo v primeru molka.

14 Drugo

14.1 Če se katero od določil v teh pogojih razveljavi, ostane veljavnost preostalih določil nedotaknjena. V takšnem primeru se pogodbeni partnerji/pogodbene partnerice dogovorijo, da se neveljavno določilo nadomesti s predpisom, ki je v gospodarskem smislu in namenu najbližje neveljavnemu določilu. Enako velja za morebitne vrzeli v teh pogojih.

14.2 Komisija EU je pripravila internetno platformo za spletno poravnavo v primeru sporov (“platforma ODR”). Ta platforma OS služi kot posvetovalnica za alternativno reševanje sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi iz spletnih pogodb. Platforma OS je dosegljiva na tej povezavi: www.ec.europa.eu/consumers/odr

14.3 Podjetje CARFAX ni pripravljeno sodelovati v postopkih reševanja sporov pred uradom za doseganje arbitražnih sporazumov s potrošniki.

München, 4. marec 2021